Centrifugos, įskaitant išcentrines (centrifugines) džiovyklas; skysčių arba dujų filtravimo arba valymo mašinos ir aparatai.

* Pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 692/2014 (OL L183, p. 9) į Europos Sąjungą draudžiama importuoti Krymo arba Sevastopolio kilmės prekes.
Draudimas netaikomas:
a) iki 2014 m. birželio 25 d. sudarytų prekybos sutarčių arba pagalbinių sutarčių, reikalingų tokioms sutartims vykdyti, vykdymui iki 2014 m. rugsėjo 26 d., su sąlyga, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, siekiantys vykdyti sutartį, bent prieš 10 darbo dienų iš anksto apie veiklą arba sandorį pranešė valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, kompetentingoms institucijoms.
b) Krymo arba Sevastopolio kilmės prekėms, kurios buvo pateiktos Ukrainos institucijoms patikrinimui, kurių atveju pagal Reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir Reglamentą (ES) Nr. 374/2014 arba pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą buvo patikrintas teisę į lengvatinę kilmę suteikiančių sąlygų laikymasis ir kurioms yra suteiktas kilmės pažymėjimas.

* Vadovaujantis Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1351/2014 (OL L 365, p. 46), draudžiamas prekių ir technologijų, tinkamų naudoti transporto, energetikos, telekomunikacijų, naftos, dujų ir mineralinių išteklių paieškos, žvalgybos ir gavybos sektoriuose eksportas:
a) fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms Kryme arba Sevastopolyje, arba
b) naudojimui Kryme arba Sevastopolyje.
Draudimai nedaro poveikio prievolių, kylančių dėl sutarties, sudarytos prieš 2014 m. gruodžio 20 d., arba dėl tokios sutarties įvykdymui reikalingų papildomų sutarčių, vykdymui iki 2015 m. kovo 21 d., su sąlyga, kad kompetentingai valdžios institucijai pranešama bent prieš penkias darbo dienas.
Nustatyti draudimai netaikomi, jei nėra pagrįstų priežasčių manyti, kad susijusios prekės, paslaugos arba investicijos skirtos naudoti Kryme ar Sevastopolyje.

 • - 8421110000 10: Centrifugos, įskaitant išcentrines (centrifugines) džiovyklas
 • - - 8421110000 80: Grietinėlės separatoriai
 • - - 8421120000 80: Drabužių džiovyklos
 • - - 8421190000 80 (2/0) : Kitos
 • - 8421210000 10: Skysčių filtravimo arba valymo mašinos ir aparatai
 • - - 8421210000 80 (3/0) : Skirti vandeniui filtruoti arba valyti
 • - - 8421220000 80: Skirti kitiems gėrimams, išskyrus vandenį, filtruoti arba valyti
 • - - 8421230000 80 (2/0) : Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai
 • - - 8421290000 80 (2/0) : Kiti
 • - 8421310000 10: Dujų filtravimo arba valymo mašinos ir aparatai
 • - - 8421310000 80 (2/0) : Vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai
 • - - 8421390000 80 (6/0) : Kiti
 • - 8421910000 10: Dalys
 • - - 8421910000 80: Centrifugų, įskaitant išcentrines (centrifugines) džiovyklas
 • - - 8421990000 80 (2/0) : Kitos