Mašinos (išskyrus mašinas, priskiriamas 8450 pozicijai), naudojamos tekstilės siūlams, tekstilės gaminiams arba gataviems tekstilės dirbiniams skalbti, valyti, gręžti, džiovinti, lyginti, presuoti (įskaitant laminavimo presus), balinti, dažyti, taurinti, dailinti, padengti arba įmirkyti, ir mašinos, užtepančios pastos sluoksnį ant tekstilės audinio arba ant kito pagrindo, naudojamos linoleumo ir panašių grindų dangų gamyboje; tekstilės gaminių vyniojimo į rietimus, išvyniojimo iš rietimų, dvilinkavimo, kirpimo ir kraštų apkirpimo dantukais mašinos.

* Pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 692/2014 (OL L183, p. 9) į Europos Sąjungą draudžiama importuoti Krymo arba Sevastopolio kilmės prekes.
Draudimas netaikomas:
a) iki 2014 m. birželio 25 d. sudarytų prekybos sutarčių arba pagalbinių sutarčių, reikalingų tokioms sutartims vykdyti, vykdymui iki 2014 m. rugsėjo 26 d., su sąlyga, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, siekiantys vykdyti sutartį, bent prieš 10 darbo dienų iš anksto apie veiklą arba sandorį pranešė valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, kompetentingoms institucijoms.
b) Krymo arba Sevastopolio kilmės prekėms, kurios buvo pateiktos Ukrainos institucijoms patikrinimui, kurių atveju pagal Reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir Reglamentą (ES) Nr. 374/2014 arba pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą buvo patikrintas teisę į lengvatinę kilmę suteikiančių sąlygų laikymasis ir kurioms yra suteiktas kilmės pažymėjimas.

  • - 8451100000 80: Cheminio valymo mašinos
  • - 8451210000 10: Džiovyklės
  • - - 8451210000 80: Kurių talpa ne didesnė kaip 10 kg sausų skalbinių
  • - - 8451290000 80: Kitos
  • - 8451300000 80: Lyginimo mašinos ir presai (įskaitant laminavimo presus)
  • - 8451400000 80: Skalbyklės, balinimo arba dažymo mašinos
  • - 8451500000 80: Tekstilės audinių vyniojimo į rietimus, išvyniojimo iš rietimų, dvilinkavimo, kirpimo ir kraštų apkirpimo dantukais mašinos
  • - 8451800000 80 (3/0) : Kitos mašinos
  • - 8451900000 80: Dalys