LAIVAI, VALTYS IR PLAUKIOJANTIEJI ĮRENGINIAI.

  • 8901000000 80 (4/0) : Kruizų laivai, ekskursijų laivai, keltai, krovininiai laivai, baržos ir panašios vandens transporto priemonės žmonėms arba kroviniams vežti
  • 8902000000 80 (2/0) : Žvejybos laivai; plaukiojančiosios įmonės ir kiti laivai žvejybos produktams perdirbti arba konservuoti
  • 8903000000 80 (5/0) : Jachtos ir kitos vandens transporto priemonės, skirtos pramogoms arba sportui; irklinės valtys ir kanojos
  • 8904000000 80 (4/0) : Vilkikai ir vilkikai-stūmikai
  • 8905000000 80 (3/0) : Plūduriuojantys švyturiai, priešgaisriniai laivai, žemsiurbės, plaukiojantieji kranai ir kiti specialūs laivai, kurių tinkamumas laivybai yra pagalbinė funkcija; plaukiojantieji dokai; plaukiojančiosios arba gramzdinamosios gręžybos arba verslinės-žvejybinės platformos
  • 8906000000 80 (2/0) : Kiti laivai, įskaitant karinius laivus ir gelbėjimo laivus, išskyrus irklines valtis
  • 8907000000 80 (2/0) : Kiti plaukiojantieji įrenginiai (pavyzdžiui, plaustai, rezervuarai, užtvankos, prieplaukos, plūdurai ir navigaciniai ženklai)
  • 8908000000 80: Laivai ir kiti plaukiojantieji įrenginiai, skirti laužui