Pagalbinės mašinos, naudojamos kartu su mašinomis, priskiriamomis 8444, 8445, 8446 arba 8447 pozicijai (pavyzdžiui, nytkėlės mechanizmai, žakardo mašinos, automatinio sustabdymo įtaisai ir šaudyklių pakeitimo mechanizmai); dalys ir pagalbinė įranga, naudojama vien tik arba daugiausia su mašinomis, priskiriamomis šiai pozicijai arba 8444, 8445, 8446 ar 8447 pozicijai (pavyzdžiui, verpstės ir sparninės verpstės, karštuvų garnitūrai, šukos, filjerės, šaudyklės, nytelės ir nytys, mezgimo adatos).

* Pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 692/2014 (OL L183, p. 9) į Europos Sąjungą draudžiama importuoti Krymo arba Sevastopolio kilmės prekes.
Draudimas netaikomas:
a) iki 2014 m. birželio 25 d. sudarytų prekybos sutarčių arba pagalbinių sutarčių, reikalingų tokioms sutartims vykdyti, vykdymui iki 2014 m. rugsėjo 26 d., su sąlyga, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, siekiantys vykdyti sutartį, bent prieš 10 darbo dienų iš anksto apie veiklą arba sandorį pranešė valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, kompetentingoms institucijoms.
b) Krymo arba Sevastopolio kilmės prekėms, kurios buvo pateiktos Ukrainos institucijoms patikrinimui, kurių atveju pagal Reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir Reglamentą (ES) Nr. 374/2014 arba pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą buvo patikrintas teisę į lengvatinę kilmę suteikiančių sąlygų laikymasis ir kurioms yra suteiktas kilmės pažymėjimas.

* Vadovaujantis Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1351/2014 (OL L 365, p. 46), draudžiamas prekių ir technologijų, tinkamų naudoti transporto, energetikos, telekomunikacijų, naftos, dujų ir mineralinių išteklių paieškos, žvalgybos ir gavybos sektoriuose eksportas:
a) fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms Kryme arba Sevastopolyje, arba
b) naudojimui Kryme arba Sevastopolyje.
Draudimai nedaro poveikio prievolių, kylančių dėl sutarties, sudarytos prieš 2014 m. gruodžio 20 d., arba dėl tokios sutarties įvykdymui reikalingų papildomų sutarčių, vykdymui iki 2015 m. kovo 21 d., su sąlyga, kad kompetentingai valdžios institucijai pranešama bent prieš penkias darbo dienas.
Nustatyti draudimai netaikomi, jei nėra pagrįstų priežasčių manyti, kad susijusios prekės, paslaugos arba investicijos skirtos naudoti Kryme ar Sevastopolyje.

 • - 8448110000 10: Pagalbinės mašinos, naudojamos kartu su mašinomis, priskiriamomis 8444, 8445, 8446 arba 8447 pozicijai
 • - - 8448110000 80: Nytkėlės mechanizmai ir žakardo mašinos; kartu su jais naudojamos kortų paruošimo, kopijavimo, iškirtimo arba sujungimo mašinos
 • - - 8448190000 80: Kitos
 • - 8448200000 80: Mašinų, priskiriamų 8444 pozicijai, arba jų pagalbinių mašinų dalys ir pagalbinė įranga
 • - 8448310000 10: Mašinų, priskiriamų 8445 pozicijai, arba jų pagalbinių mašinų dalys ir pagalbinė įranga
 • - - 8448310000 80: Karštuvų garnitūrai
 • - - 8448320000 80: Tekstilės pluoštų paruošimo mašinos, išskyrus karštuvų garnitūrus
 • - - 8448330000 80: Verpstės, sparninės verpstės, verptuvo žiedai ir žiedų skriejikai
 • - - 8448390000 80: Kiti
 • - 8448420000 10: Audimo staklių ir jų pagalbinių mašinų dalys ir pagalbinė įranga
 • - - 8448420000 80: Staklių skietai, nytelės ir nytys
 • - - 8448490000 80: Kitos
 • - 8448510000 10: Mašinų, priskiriamų 8447 pozicijai, arba jų pagalbinių mašinų dalys ir pagalbinė įranga
 • - - 8448510000 80 (2/0) : Platinos, adatos ir kiti gaminiai, naudojami kilpoms sudaryti
 • - - 8448590000 80: Kitos