ĪPAŠI KOMBINĒTĀS NOMENKLATŪRAS KODI.

  • 9905000000 10: Īpašas preces, kas paredzētas Regulā (EK) Nr. 1186/2009 (imports un eksports)
  • - 9905000000 80: Fizisko personu personiskā manta, kuras maina pastāvīgo dzīvesvietu
  • - 9919000000 80: Šādas preces, izņemot iepriekš minētās: – pūrs un mājsaimniecības priekšmeti, kas pieder personai, kura maina pastāvīgo dzīvesvietu sakarā ar šīs personas laulību; personiskais īpašums, kas iegūts mantojumā. - skolas apģērbs, mācību materiāli un ar tiem saistīti sadzīves priekšmeti – zārki ar mirušajiem, apbedīšanas urnas ar mirušo pelniem un bēru rotājumi – preces labdarības vai filantropiskām organizācijām un preces, ko importē nelaimē cietušo vajadzībām
  • 9930000000 80 (3/0) : Kuģiem un lidmašīnām piegādātās preces
  • 9931000000 80 (3/0) : Ārzonas iekārtām piegādātās preces, kas paredzētas komandām vai jūras iekārtu dzinēju, mašīnu un cita aprīkojuma darbībai
  • 9950000000 80: Kodu izmanto tikai preču tirdzniecībā starp dalībvalstīm attiecībā uz atsevišķiem darījumiem, kuru vērtība ir mazāka nekā EUR 200, un dažos gadījumos ziņošanai par atlikumproduktiem