Šķidruma sūkņi ar caurplūduma mērītāju vai bez tā; šķidrumu cēlāji.

* Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 692/2014 (OV L183, 9. lpp.) Eiropas Savienībā ir aizliegts ievest preces ar izcelsmi Krimā vai Sevastopolē.
Šis aizliegums neattiecas uz:
a) pirms 2014. gada 25. jūnija noslēgtu tirdzniecības līgumu vai papildlīgumu, kas nepieciešami šādu līgumu izpildei, izpildi līdz 2014. gada 26. septembrim, ar noteikumu, ka fiziskās vai juridiskās personas, vienība vai struktūra, kas vēlas pildīt līgumu, ir vismaz 10 darbdienas iepriekš paziņojušas par pasākumu vai darījumu tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās veic uzņēmējdarbību;
b) Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, kuras ir darītas pieejamas Ukrainas iestādēm pārbaudes veikšanai, attiecībā uz kurām ir pārbaudīta atbilstība preferenciālas izcelsmes piešķiršanas nosacījumiem un kurām ir izsniegts izcelsmes sertifikāts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 978/2012 un Regulu (ES) Nr. 374/2014 vai saskaņā ar ES un Ukrainas Asociācijas nolīgumu.

* Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr.1351/2014 (OV L365, 46.lpp.) preces un tehnoloģijas, kas ir piemērotas izmantošanai šādās nozarēs:
transporta;
telekomunikāciju;
enerģētikas;
naftas un minerālu resursu izpētes, ieguves un ražošanas;
ir aizliegts eksportēt priekš:
a) jebkuras fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras Krimā vai Sevastopolē; vai
b) izmantošanai Krimā vai Sevastopolē.
Noteiktie aizliegumi neskar tādu saistību izpildi līdz 2015.gada 21.martam, kas izriet no līguma, kurš noslēgts pirms 2014.gada 20.decembra, vai no papildu līgumiem, kas vajadzīgi šādu līgumu izpildei, ar noteikumu, ka kompetentā iestāde ir informēta vismaz piecas darba dienas iepriekš. Aizliegumu saistībā ar attiecīgo pielietojumu Krimā vai Sevastopolē, nepiemēro, ja nav pienācīga pamatojuma uzskatīt, ka preces un tehnoloģijas vai pakalpojumi paredzēti izmantošanai Krimā vai Sevastopolē.

 • - 8413110000 10: sūkņi, kas aprīkoti ar caurplūduma mērītāju vai tos iespējams aprīkot ar šādu mērītāju
 • - - 8413110000 80: degvielas uzpildes stacijās un garāžās izmantojamie degvielas un eļļas sūkņi
 • - - 8413190000 80 (2/0) : citādi
 • - 8413200000 80 (2/0) : rokas sūkņi, izņemot tos, kas minēti apakšpozīcijā 8413 11 vai 8413 19
 • - 8413300000 80 (2/0) : iekšdedzes dzinēju degvielas, eļļas un dzesētājvielas sūkņi
 • - 8413400000 80: betona sūkņi
 • - 8413500000 80 (7/0) : citādi abvirzienu darbības virzuļsūkņi
 • - 8413600000 80 (10/0) : citādi rotorsūkņi
 • - 8413700000 80 (18/0) : citādi centrbēdzes sūkņi
 • - 8413810000 10: citādi sūkņi; šķidrumu cēlāji
 • - - 8413810000 80 (2/0) : sūkņi
 • - - 8413820000 80: šķidrumu cēlāji
 • - 8413910000 10: daļas
 • - - 8413910000 80 (4/0) : sūkņiem
 • - - 8413920000 80: šķidrumu cēlājiem