Centrifūgas, arī centrbēdzes žāvētavas; šķidrumu vai gāzu filtrēšanas vai attīrīšanas ierīces un aparāti.

* Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 692/2014 (OV L183, 9. lpp.) Eiropas Savienībā ir aizliegts ievest preces ar izcelsmi Krimā vai Sevastopolē.
Šis aizliegums neattiecas uz:
a) pirms 2014. gada 25. jūnija noslēgtu tirdzniecības līgumu vai papildlīgumu, kas nepieciešami šādu līgumu izpildei, izpildi līdz 2014. gada 26. septembrim, ar noteikumu, ka fiziskās vai juridiskās personas, vienība vai struktūra, kas vēlas pildīt līgumu, ir vismaz 10 darbdienas iepriekš paziņojušas par pasākumu vai darījumu tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās veic uzņēmējdarbību;
b) Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, kuras ir darītas pieejamas Ukrainas iestādēm pārbaudes veikšanai, attiecībā uz kurām ir pārbaudīta atbilstība preferenciālas izcelsmes piešķiršanas nosacījumiem un kurām ir izsniegts izcelsmes sertifikāts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 978/2012 un Regulu (ES) Nr. 374/2014 vai saskaņā ar ES un Ukrainas Asociācijas nolīgumu.

* Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr.1351/2014 (OV L365, 46.lpp.) preces un tehnoloģijas, kas ir piemērotas izmantošanai šādās nozarēs:
transporta;
telekomunikāciju;
enerģētikas;
naftas un minerālu resursu izpētes, ieguves un ražošanas;
ir aizliegts eksportēt priekš:
a) jebkuras fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras Krimā vai Sevastopolē; vai
b) izmantošanai Krimā vai Sevastopolē.
Noteiktie aizliegumi neskar tādu saistību izpildi līdz 2015.gada 21.martam, kas izriet no līguma, kurš noslēgts pirms 2014.gada 20.decembra, vai no papildu līgumiem, kas vajadzīgi šādu līgumu izpildei, ar noteikumu, ka kompetentā iestāde ir informēta vismaz piecas darba dienas iepriekš. Aizliegumu saistībā ar attiecīgo pielietojumu Krimā vai Sevastopolē, nepiemēro, ja nav pienācīga pamatojuma uzskatīt, ka preces un tehnoloģijas vai pakalpojumi paredzēti izmantošanai Krimā vai Sevastopolē.

 • - 8421110000 10: centrifūgas, ieskaitot centrbēdzes žāvētavas
 • - - 8421110000 80: piena separatori
 • - - 8421120000 80: iekārtas drēbju sausināšanai un žāvēšanai
 • - - 8421190000 80 (2/0) : citādas
 • - 8421210000 10: šķidrumu filtrēšanas vai attīrīšanas ierīces un aparāti
 • - - 8421210000 80 (3/0) : ūdens filtrēšanai vai attīrīšanai
 • - - 8421220000 80: dzērienu, izņemot ūdeni, filtrēšanai un attīrīšanai
 • - - 8421230000 80 (2/0) : eļļas vai degvielas filtrēšanai iekšdedzes dzinējos
 • - - 8421290000 80 (2/0) : citādas
 • - 8421310000 10: gāzu filtrēšanas vai attīrīšanas ierīces
 • - - 8421310000 80 (2/0) : gaisa filtri iekšdedzes dzinējiem
 • - - 8421390000 80 (6/0) : citādas
 • - 8421910000 10: daļas
 • - - 8421910000 80: centrifūgām, ieskaitot centrbēdzes žāvētavas
 • - - 8421990000 80 (2/0) : citādas