KAUČUKS UN TĀ IZSTRĀDĀJUMI.

* Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 692/2014 (OV L183, 9. lpp.) Eiropas Savienībā ir aizliegts ievest preces ar izcelsmi Krimā vai Sevastopolē.
Šis aizliegums neattiecas uz:
a) pirms 2014. gada 25. jūnija noslēgtu tirdzniecības līgumu vai papildlīgumu, kas nepieciešami šādu līgumu izpildei, izpildi līdz 2014. gada 26. septembrim, ar noteikumu, ka fiziskās vai juridiskās personas, vienība vai struktūra, kas vēlas pildīt līgumu, ir vismaz 10 darbdienas iepriekš paziņojušas par pasākumu vai darījumu tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās veic uzņēmējdarbību;
b) Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, kuras ir darītas pieejamas Ukrainas iestādēm pārbaudes veikšanai, attiecībā uz kurām ir pārbaudīta atbilstība preferenciālas izcelsmes piešķiršanas nosacījumiem un kurām ir izsniegts izcelsmes sertifikāts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 978/2012 un Regulu (ES) Nr. 374/2014 vai saskaņā ar ES un Ukrainas Asociācijas nolīgumu.

 • 4001000000 80 (6/0) : Dabiskais kaučuks, balata, gutaperča, gvajule, čikle un tamlīdzīgi dabiskie sveķi pirmformā vai plātnēs, loksnēs vai lentēs
 • 4002000000 80 (19/0) : No eļļām iegūtais sintētiskais kaučuks un faktiss pirmformās vai plātnēs, loksnēs vai sloksnēs; jebkuru pozīcijā|4001|minēto produktu maisījumi ar jebkuru šīs pozīcijas produktu pirmformās vai plātnēs, loksnēs vai sloksnēs
 • 4003000000 80 (0/1) : Reģenerētais kaučuks pirmformās vai plātnēs, loksnēs vai sloksnēs
 • 4004000000 80: Kaučuka (izņemot cieto kaučuku) atkritumi, atgriezumi un atlūzas un no tiem iegūtie pulveri un granulas
 • 4005000000 80 (5/0) : Kombinētais nevulkanizētais kaučuks pirmformās vai plātnēs, loksnēs vai sloksnēs
 • 4006000000 80 (2/0) : Citādas formas (piemēram, stieņi, caurules un fasonprofili) un izstrādājumi (piemēram, diski un gredzeni) no nevulkanizēta kaučuka
 • 4007000000 80 (2/0) : Vulkanizēta kaučuka pavedieni un kordi
 • 4008000000 80 (6/0) : Plātnes, loksnes, sloksnes, stieņi un fasonprofili no vulkanizēta kaučuka, izņemot cieto kaučuku
 • 4009000000 80 (12/0) : Caurules, caurulītes un šļūtenes no vulkanizēta kaučuka, izņemot cieto kaučuku, ar savienotājelementiem vai bez tiem (piemēram, salaidumiem, līkumiem, uzmavām)
 • 4010000000 80 (12/0) : Transportieru lentes un dzensiksnas vai transmisijas siksnas vai dzensiksnas no vulkanizēta kaučuka
 • 4011000000 80 (8/0) : Jaunas gumijas pneimatiskās riepas
 • 4012000000 80 (7/0) : Atjaunotas vai lietotas gumijas pneimatiskās riepas; gumijas cietās vai pildītās riepas, protektori un loka lentes
 • 4013000000 80 (3/0) : Gumijas kameras
 • 4014000000 80 (2/0) : Higiēniskie vai farmaceitiskie izstrādājumi (ieskaitot knupīšus) no vulkanizēta kaučuka, izņemot cieto kaučuku, arī ar piederumiem no cietā kaučuka
 • 4015000000 80 (4/0) : Apģērba gabali un apģērba piederumi (ieskaitot cimdus - pirkstaiņus un dūraiņus) no vulkanizēta kaučuka, izņemot cietā kaučuka izstrādājumus, dažādām vajadzībām
 • 4016000000 80 (8/0) : Citādi vulkanizēta kaučuka izstrādājumi, izņemot cietā kaučuka izstrādājumus
 • 4017000000 80: Jebkura veida cietais kaučuks (piemēram, ebonīts), arī atkritumi un atlūzas; cietā kaučuka izstrādājumi