PAPĪRA MASA NO KOKSNES VAI CITA CELULOZES ŠĶIEDRMATERIĀLA; PĀRSTRĀDĀTS (ATKRITUMU UN MAKULATŪRAS) PAPĪRS VAI KARTONS.

  • 4701000000 80 (2/0) : Mehāniskā papīra masa
  • 4702000000 80: Ķīmiskā koksnes celuloze, šķīstošās šķirnes
  • 4703000000 80 (6/0) : Koksnes natronceluloze vai sulfātceluloze, izņemot šķīstošās šķirnes
  • 4704000000 80 (6/0) : Koksnes sulfītceluloze, izņemot šķīstošās šķirnes
  • 4705000000 80: Koksnes celuloze, kas iegūta, apvienojot mehāniskās un ķīmiskās pārstrādes procesus
  • 4706000000 80 (7/0) : Papīra masa no šķiedrām, kas iegūtas no pārstrādāta (atkritumu un makulatūras) papīra, kartona vai cita celulozes šķiedrmateriāla
  • 4707000000 80 (4/0) : Pārstrādāts (atkritumu un makulatūras) papīrs vai kartons