NEORGANISKĀS ĶĪMIJAS PRODUKTI; DĀRGMETĀLU, RETZEMJU METĀLU, RADIOAKTĪVO ELEMENTU VAI IZOTOPU ORGANISKIE VAI NEORGANISKIE SAVIENOJUMI.

 • 2801000000 10: I. ĶĪMISKIE ELEMENTI
 • 2801000000 80 (3/0) : Fluors, hlors, broms, jods
 • 2802000000 80: Sērs, sublimēts vai izgulsnēts; koloidālais sērs
 • 2803000000 80: Ogleklis (sodrēji un citādi oglekļa veidi, kas citur nav minēti)
 • 2804000000 80 (13/0) : Ūdeņradis, cēlgāzes un citādi nemetāli
 • 2805000000 80 (6/0) : Sārmu vai sārmzemju metāli; retzemju metāli, skandijs un itrijs, atsevišķi vai maisījumos vai sakausējumos; dzīvsudrabs
 • 2806000000 10: II. NEORGANISKĀS SKĀBES UN NEORGANISKIE NEMETĀLU SAVIENOJUMI AR SKĀBEKLI
 • 2806000000 80 (2/0) : Hlorūdeņradis (sālsskābe); hlorsulfoskābe
 • 2807000000 80: Sērskābe; oleums
 • 2808000000 80: Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes
 • 2809000000 80 (2/0) : Fosfora (V) oksīds; fosforskābe; polifosforskābes ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu
 • 2810000000 80 (2/0) : Bora oksīdi; borskābes
 • 2811000000 80 (8/0) : Citādas neorganiskās skābes un citādi neorganiskie nemetālu savienojumi ar skābekli
 • 2812000000 10: III. NEMETĀLU SAVIENOJUMI AR HALOGĒNIEM VAI SĒRU
 • 2812000000 80 (10/0) : Nemetālu halogenīdi un oksihalogenīdi
 • 2813000000 80 (2/0) : Nemetālu sulfīdi; tehniskais fosfora trisulfīds
 • 2814000000 10: IV. NEORGANISKĀS BĀZES UN METĀLU OKSĪDI, HIDROKSĪDI UN PEROKSĪDI
 • 2814000000 80 (2/0) : Bezūdens amonjaks vai amonjaka ūdens šķīdums
 • 2815000000 80 (5/0) : Nātrija hidroksīds (kaustiskā soda); kālija hidroksīds (kaustiskais potašs); nātrija vai kālija peroksīdi
 • 2816000000 80 (2/0) : Magnija hidroksīds un peroksīds; stroncija un bārija oksīdi, hidroksīdi un peroksīdi
 • 2817000000 80: Cinka oksīds; cinka peroksīds
 • 2818000000 80 (3/0) : Mākslīgais korunds, arī ar nenoteiktu ķīmisko sastāvu; alumīnija oksīds; alumīnija hidroksīds
 • 2819000000 80 (2/0) : Hroma oksīdi un hidroksīdi
 • 2820000000 80 (2/0) : Mangāna oksīdi
 • 2821000000 80 (2/0) : Dzelzs oksīdi un hidroksīdi; krāszemes, kas satur 70|% no kopējās masas vai vairāk saistītās dzelzs, kas izteikta kā Fe@2O@3
 • 2822000000 80: Kobalta oksīdi un hidroksīdi; tehniskie kobalta oksīdi
 • 2823000000 80 (2/0) : Titāna oksīdi
 • 2824000000 80 (2/0) : Svina oksīdi; svina mīnijs, sarkanais un oranžais
 • 2825000000 80 (9/0) : Hidrazīns un hidroksilamīns un to neorganiskie sāļi; citādas neorganiskās bāzes; citādi metālu oksīdi, hidroksīdi un peroksīdi
 • 2826000000 10: V. NEORGANISKO SKĀBJU UN METĀLU SĀĻI UN PEROKSISĀĻI
 • 2826000000 80 (5/0) : Fluorīdi; fluorsilikāti, fluoralumināti un citi kompleksie fluora sāļi
 • 2827000000 80 (14/0) : Hlorīdi, oksihlorīdi un hidroksihlorīdi; bromīdi un oksibromīdi; jodīdi un oksijodīdi
 • 2828000000 80 (2/0) : Hipohlorīti; tehniskais kalcija hipohlorīts; hlorīti; hipobromīti
 • 2829000000 80 (4/0) : Hlorāti un perhlorāti; bromāti un perbromāti; jodāti un perjodāti
 • 2830000000 80 (2/0) : Sulfīdi; noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva polisulfīdi
 • 2831000000 80 (2/0) : Ditionīti un sulfoksilāti
 • 2832000000 80 (3/0) : Sulfīti; tiosulfāti
 • 2833000000 80 (12/0) : Sulfāti; alauni; peroksisulfāti (persulfāti)
 • 2834000000 80 (4/0) : Nitrīti; nitrāti
 • 2835000000 80 (10/0) : Fosfināti (hipofosfīti), fosfonāti (fosfīti), un fosfāti; noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva polifosfāti
 • 2836000000 80 (9/0) : Karbonāti; peroksikarbonāti (perkarbonāti); tehniskais amonija karbonāts, kas satur amonija karbamātu
 • 2837000000 80 (4/0) : Cianīdi, oksicianīdi un kompleksie cianīdi
 • 2839000000 80 (4/0) : Silikāti; tehniskie sārmu metālu silikāti
 • 2840000000 80 (5/0) : Borāti; peroksiborāti (perborāti)
 • 2841000000 80 (8/0) : Oksimetālisko vai peroksimetālisko skābju sāļi
 • 2842000000 80 (2/0) : Neorganisko skābju vai peroksiskābju citi sāļi (ieskaitot alumosilikātus ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu), izņemot azīdus
 • 2843000000 10: VI. DAŽĀDI
 • 2843000000 80 (6/0) : Koloidālie dārgmetāli; dārgmetālu noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva organiskie un neorganiskie savienojumi; dārgmetālu amalgamas
 • 2844000000 80 (5/0) : Radioaktīvie ķīmiskie elementi un radioaktīvie izotopi (ieskaitot sabrūkošos un reproducējošos ķīmiskos elementus un izotopus) un to savienojumi; maisījumi un atlikumi, kas satur šos produktus
 • 2845000000 80 (2/0) : Izotopi, izņemot pozīcijā|2844|minētos; minēto izotopu neorganiskie un organiskie savienojumi ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu
 • 2846000000 80 (2/0) : Retzemju metālu, itrija, skandija un šo metālu maisījumu organiskie un neorganiskie savienojumi
 • 2847000000 80: Ūdeņraža peroksīds, arī stabilizēts ar urīnvielu
 • 2849000000 80 (3/0) : Noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva karbīdi
 • 2850000000 80 (3/0) : Noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva hidrīdi, nitrīdi, azīdi, silicīdi un borīdi, izņemot savienojumus, kas ir arī pozīcijā|2849|minētie karbīdi
 • 2852000000 80 (2/0) : Neorganiskie vai organiskie dzīvsudraba savienojumi ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu, izņemot amalgamas
 • 2853000000 80 (2/0) : Noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva fosfīdi, izņemot dzelzs fosforus; citādi neorganiskie savienojumi (ieskaitot destilēto ūdeni vai vadītspējīgu ūdeni un līdzīgas tīrības ūdeni); sašķidrināts gaiss (atbrīvots vai neatbrīvots no cēlgāzēm); saspiests gaiss; amalgamas, izņemot dārgmetālu amalgamas