PULKSTEŅI UN TO DETAĻAS.

 • 9101000000 80 (9/0) : Rokas pulksteņi, kabatas pulksteņi un citi pulksteņi, ieskaitot hronometrus, ar korpusu no dārgmetāla vai metāla, kas plaķēts ar dārgmetālu
 • 9102000000 80 (10/0) : Rokas pulksteņi, kabatas pulksteņi un tamlīdzīgi līdznēsājami pulksteņi, ieskaitot hronometrus, izņemot pozīcijā|9101|minētos
 • 9103000000 80 (2/0) : Stacionāri pulksteņi ar līdznēsājamo pulksteņu mehānismu, izņemot pozīcijas|9104|pulksteņus
 • 9104000000 80 (2/0) : Paneļu pulksteņi un tamlīdzīgi pulksteņi transportlīdzekļiem, gaisa kuģiem, kosmosa kuģiem vai kuģiem
 • 9105000000 80 (9/0) : Citādi pulksteņi
 • 9106000000 80 (2/0) : Diennakts laika reģistrēšanas un laika intervālu mērīšanas, reģistrēšanas vai uzrādīšanas aparāti, ar pulksteņa mehānismu vai sinhrono dzinēju (piemēram, darba laika reģistratori, datuma un laika reģistrēšanas ierīces)
 • 9107000000 80 (2/0) : Laika slēdži ar pulksteni, pulksteņa mehānismu vai sinhrono dzinēju
 • 9108000000 80 (6/0) : Līdznēsājamo pulksteņu mehānismi, sakomplektēti un samontēti
 • 9109000000 80 (2/0) : Pulksteņu mehānismi, kas nav līdznēsājami, sakomplektēti un samontēti
 • 9110000000 80 (5/0) : Nesamontēti vai daļēji samontēti sakomplektēti pulksteņmehānismi; nenokomplektēti stacionāro vai līdznēsājamo pulksteņu mehānismi, samontēti; pulksteņu vai rokas pulksteņu mehānismu sagataves
 • 9111000000 80 (4/0) : Līdznēsājamo pulksteņu korpusi un to daļas
 • 9112000000 80 (2/0) : Korpusi stacionāriem pulksteņiem un tamlīdzīgi korpusi citiem šās nodaļas izstrādājumiem un to daļas
 • 9113000000 80 (3/0) : Līdznēsājamo pulksteņu siksniņas, lentes, rokassprādzes un to daļas
 • 9114000000 80 (4/0) : Citādas pulksteņu daļas