VILNA, SMALKIE VAI RUPJIE DZĪVNIEKU MATI; ZIRGU ASTRU DZIJA UN AUSTS AUDUMS.