VILNA, SMALKIE VAI RUPJIE DZĪVNIEKU MATI; ZIRGU ASTRU DZIJA UN AUSTS AUDUMS.

 • 5101000000 80 (7/0) : Vilna, nekārsta un neķemmēta
 • 5102000000 80 (4/0) : Smalki vai rupjie dzīvnieku mati, nekārsti vai neķemmēti
 • 5103000000 80 (3/0) : Vilnas vai smalko vai rupjo dzīvnieku matu atkritumi, ieskaitot vērpšanas atkritumus, bet izņemot plucinātas izejvielas
 • 5104000000 80: Plucināta vilna vai plucināti smalkie vai rupjie dzīvnieku mati
 • 5105000000 80 (8/0) : Vilna un smalkie vai rupjie dzīvnieku mati, kārsti vai ķemmēti (ieskaitot ķemmētu vilnu atgriezumos)
 • 5106000000 80 (2/0) : Vilnas aparātdzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai
 • 5107000000 80 (2/0) : Vilnas ķemmdzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai
 • 5108000000 80 (2/0) : Dzija no smalkiem dzīvnieku matiem (aparātdzija vai ķemmdzija), nesagatavota mazumtirdzniecībai
 • 5109000000 80 (2/0) : Dzija no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem, sagatavota mazumtirdzniecībai
 • 5110000000 80: Dzija no rupjiem dzīvnieku matiem vai zirgu astriem (ieskatot pozamenta dziju no zirgu astriem), sagatavota vai nesagatavota mazumtirdzniecībai
 • 5111000000 80 (6/0) : Austi audumi no vilnas aparātdzijas vai smalko dzīvnieku matu aparātdzijas
 • 5112000000 80 (6/0) : Austi audumi no vilnas ķemmdzijas vai smalko dzīvnieku matu ķemmdzijas
 • 5113000000 80: Austi audumi no rupjiem dzīvnieku matiem vai zirgu astriem