ALUMINIUM EN WERKEN VAN ALUMINIUM.

 • 7601000000 80 (2/0) : Ruw aluminium
 • 7602000000 80 (4/0) : Resten en afval, van aluminium
 • 7603000000 80 (2/0) : Poeder en schilfers, van aluminium
 • 7604000000 80 (4/0) : Staven en profielen, van aluminium
 • 7605000000 80 (6/0) : Draad van aluminium
 • 7606000000 80 (6/0) : Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm
 • 7607000000 80 (4/0) : Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)
 • 7608000000 80 (2/0) : Buizen en pijpen, van aluminium
 • 7609000000 80 (3/0) : Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium
 • 7610000000 80 (2/0) : Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, torens, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van aluminium, andere dan de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406; platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van aluminium, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken
 • 7611000000 80: Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding
 • 7612000000 80 (2/0) : Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding
 • 7613000000 80 (3/0) : Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium
 • 7614000000 80 (2/0) : Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit
 • 7615000000 80 (2/0) : Keukengerei, toiletartikelen, huishoudelijke en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan, van aluminium; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden, van aluminium
 • 7616000000 80 (4/0) : Andere werken van aluminium