andere / Synthetische rubber en uit olie vervaardigde factis, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen; mengsels van producten bedoeld bij post 4001 met producten bedoeld bij deze post, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen.

Een polymeer met -volgens opgave- onder meer…

Een polymeer met -volgens opgave- onder meer de volgende kenmerken en eigenschappen: - in de verschijningsvorm van een wit blok; - polymeren van ethylacrylaat, n-butylacrylaat en/of 2-methoxyethylacrylaat; - toegevoegde "cure site" monomeren die chloor-, epoxy- of carboxylgroepen bevatten; - bestemd voor gebruik in diverse industrieën zoals de auto-industrie, olie- en gasindustrie en bij constructiewerkzaamheden.

Het polymeer bevat onverzadigdheden en kan gevulkaniseerd worden met zwavel. Het polymeer wordt aangemerkt als een ander synthetisch rubber zoals genoemd bij GS-post 4002 van de gecombineerde nomenclatuur.

Motivering voor de indeling: De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1, 3c en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 1 op hoofdstuk 39, aantekening 4, letter a, op hoofdstuk 40 en de tekst van de GN-codes 4002, 4002 99 en 4002 99 90.

Hierbij is rekening gehouden met de uitspraak op bezwaar van 25 augustus 2016 met kenmerk 15/379/12158/143.

BTI-referentie:
NLRTD-2016-1604.
BTI-referentie:
NLRTD-2016-1603.
BTI-referentie:
NLRTD-2016-1601.
BTI-referentie:
NLRTD-2016-1600.
BTI-referentie:
NLRTD-2016-1599.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2020-02-02.

Nationale sleutelwoorden: VAN RUBBER WIT MENGSELS POLYMEREN BLOKKEN

Een polymeer met -volgens opgave- onder meer…

Een polymeer met -volgens opgave- onder meer de volgende kenmerken en eigenschappen: - in de verschijningsvorm van een groen blok; - polymeren van ethylacrylaat, n-butylacrylaat en/of 2-methoxyethylacrylaat; - toegevoegde "cure site" monomeren die chloor-, epoxy- of carboxylgroepen bevatten; - bestemd voor gebruik in diverse industrieën zoals de auto-industrie, olie- en gasindustrie en bij constructiewerkzaamheden.

Het polymeer bevat onverzadigdheden en kan gevulkaniseerd worden met zwavel. Het polymeer wordt aangemerkt als een ander synthetisch rubber zoals genoemd bij GS-post 4002 van de gecombineerde nomenclatuur.

BTI-referentie:
NLRTD-2016-1598.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2020-02-02.

Nationale sleutelwoorden: VAN RUBBER MENGSELS POLYMEREN GROEN BLOKKEN

Een polymeer met -volgens opgave- onder meer…

Een polymeer met -volgens opgave- onder meer de volgende kenmerken en eigenschappen: - in de verschijningsvorm van een wit blok; - polymeren van ethylacrylaat, n-butylacrylaat en/of 2-methoxyethylacrylaat; - toegevoegde "cure site" monomeren die chloor-, epoxy- of carboxylgroepen bevatten; - bestemd voor gebruik in diverse industrieën zoals de auto-industrie, olie- en gasindustrie en bij constructiewerkzaamheden.

Het polymeer bevat onverzadigdheden en kan gevulkaniseerd worden met zwavel. Het polymeer wordt aangemerkt als een ander synthetisch rubber zoals genoemd bij GS-post 4002 van de gecombineerde nomenclatuur.

BTI-referentie:
NLRTD-2016-1597.
BTI-referentie:
NLRTD-2016-1596.
BTI-referentie:
NLRTD-2016-1595.
BTI-referentie:
NLRTD-2016-1594.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2020-02-02.

Nationale sleutelwoorden: VAN RUBBER WIT MENGSELS POLYMEREN BLOKKEN