AUTOMOBIELEN, TRACTORS, RIJWIELEN, MOTORRIJWIELEN EN ANDERE VOERTUIGEN VOOR VERVOER OVER LAND, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN.

* Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 692/2014 van de Raad (PB L183, blz. 9) geldt een verbod op de invoer in de Europese Unie van goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol.
Het verbod is niet van toepassing op:
a) de uitvoering, tot en met 26 september 2014, van handelscontracten die zijn gesloten vóór 25 juni 2014, of van aanvullende contracten die voor de uitvoering van die contracten noodzakelijk zijn, mits de natuurlijke personen of rechtspersonen, de entiteit of het lichaam die of dat het contract wil uitvoeren, de activiteit of transactie ten minste tien werkdagen van tevoren heeft aangemeld bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin ze gevestigd zijn;
b) goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol die bij de Oekraïense instanties zijn ingediend ter inspectie, waarvan de naleving van de voorwaarden voor het verlenen van het recht op preferentiële oorsprong zijn gecontroleerd en waarvoor een certificaat van oorsprong is afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) nr. 374/2014 van het Europees Parlement en de Raad of overeenkomstig de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne.

 • 8701000000 80 (9/0) : Tractors (trekkers), andere dan die bedoeld bij post|8709
 • 8702000000 80 (5/0) : Automobielen voor het vervoer van tien of meer personen, de bestuurder daaronder begrepen
 • 8703000000 80 (16/0) : Automobielen en andere motorvoertuigen hoofdzakelijk ontworpen voor personenvervoer (andere dan die bedoeld bij post|8702), motorvoertuigen van het type stationwagen of break en racewagens daaronder begrepen
 • 8704000000 80 (9/0) : Automobielen voor goederenvervoer
 • 8705000000 80 (5/0) : Automobielen voor bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld takelwagens, kraanauto's, brandweerauto's, automobielen met menginstallatie voor beton, veegauto's, sproeiauto's, werkplaatsauto's, röntgenauto's), andere dan die hoofdzakelijk ontworpen voor het vervoer van personen of van goederen
 • 8706000000 80 (6/0) : Chassis met motor, voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten|8701|tot en met 8705
 • 8707000000 80 (2/0) : Carrosserieën voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten|8701|tot en met 8705, cabines daaronder begrepen
 • 8708000000 80 (16/0) : Delen en toebehoren van motorvoertuigen bedoeld bij de posten|8701|tot en met 8705
 • 8709000000 80 (4/0) : Transportwagens met eigen beweegkracht, niet voorzien van een hefsysteem, van de soort gebruikt in fabrieken, in opslagplaatsen, op haventerreinen of op vliegvelden, voor het vervoer van goederen over korte afstanden; trekkers van de soort gebruikt voor het trekken van perronwagentjes; delen daarvan
 • 8710000000 80: Gevechtswagens en pantserauto's, ook indien met bewapening; delen daarvan
 • 8711000000 80 (7/0) : Motorrijwielen en rijwielen met hulpmotor, ook indien met zijspan; zijspanwagens
 • 8712000000 80 (2/5) : Rijwielen (bakfietsen daaronder begrepen), zonder motor
 • 8713000000 80 (2/0) : Invalidenwagens, ook indien met motor of ander voortbewegingsmechanisme
 • 8714000000 80 (10/0) : Delen en toebehoren van de voertuigen bedoeld bij de posten|8711|tot en met 8713
 • 8715000000 80 (2/0) : Kinderwagens en delen daarvan
 • 8716000000 80 (8/0) : Aanhangwagens en opleggers; andere voertuigen zonder eigen beweegkracht; delen daarvan