andere / andere bereidingen, hetzij in blokken of in staven, met een gewicht van meer dan 2 kg, hetzij in vloeibare toestand of in de vorm van pasta, poeder, korrels of dergelijke, in recipiënten of in andere verpakkingen, met een inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 2 kg.

  • - - - - 1806209512 10 (0/5) : met een saccharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als saccharose, daaronder begrepen) van minder dan 70|gewichtspercenten
  • - - - - - 1806209512 80: bevattende 65|% of meer van hun nettogewicht aan toegevoegde rietsuiker of beetwortelsuiker van de onderverdelingen 1701 91 tot en met 1701 99 voor de bereiding van chocoladedranken
  • - - - - - 1806209519 80: andere
  • - - - - 1806209592 10 (0/1) : met een saccharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als saccharose, daaronder begrepen), van 70|of meer gewichtspercenten
  • - - - - - 1806209592 80: bevattende 70|% of meer van hun nettogewicht aan toegevoegde rietsuiker of beetwortelsuiker van de onderverdelingen 1701 91 tot en met 1701 99 voor de bereiding van chocoladedranken
  • - - - - - 1806209599 80: andere

Een fijn poeder ter bereiding van een proteïnerijke…

Een fijn poeder ter bereiding van een proteïnerijke drank voor sporters. Dit product bevat een totaal proteïnegehalte van 68 gewichtspercenten en heeft - volgens de aangifte van de aangever - de volgende samenstelling: - Weiproteineconcentraat 94,35% - Weiproteïne-isolaat 0,1% - Cacaopoeder (10-12%) 5% - Chocoladesmaak 0,5% - Sucralose 0,05% Het product wordt aangeboden per 4,5kg in een kunststof pot.

Motivering voor de indeling: De algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur.

De tekst van post 1806, GS-code 1806 20 en GN-code 1806 20 95. Aantekening 2 op hoofdstuk 18. GS-toelichtingen, algemene opmerkingen, eerste alinea op hoofdstuk 18.

Analyserapport van het douanelaboratorium 14DH-00013.

BTI-referentie:
BED.T.00.002.547.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2021-04-08.

Nationale sleutelwoorden: CACAO CHOCOLADE PROTEÏNEN MELKPROTEÏNEN

Een poeder met een lichtbruine kleur - volgens…

Een poeder met een lichtbruine kleur - volgens opgave - een bereiding samengesteld uit cacaopoeder 10,7% en melkpoeder 89,3%. Het betreft een grondstof voor de bereiding van chocolade hagelslag en is verpakt in zogenaamde "big bags".

Motivering voor de indeling: De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 2 op hoofdstuk 18 en de tekst van de GN-codes 1806, 1806 20 en 1806 20 95.

BTI-referentie:
NLRTD-2006-001304.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2012-04-11.

Nationale sleutelwoorden: MELK CACAO ALS POEDER MENGSELS CACAOPOEDER CACAOBEREIDINGEN

Een poeder met een lichtbruine kleur - volgens…

Een poeder met een lichtbruine kleur - volgens opgave - een bereiding samengesteld uit cacaopoeder 25% en melkpoeder 75%. Het betreft een grondstof voor de bereiding van chocolade hagelslag en is verpakt in zogenaamde "big bags".

BTI-referentie:
NLRTD-2006-001305.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2012-04-11.

Nationale sleutelwoorden: MELK CACAO ALS POEDER MENGSELS CACAOPOEDER CACAOBEREIDINGEN

Een bereiding voor menselijke consumptie…

Een bereiding voor menselijke consumptie die cacao bevat, aangeboden in zakken met een gewicht van ongeveer 25 kg. Volgens opgave bestaat het product, een halffabrikaat voor de voedselindustrie, uit de volgende ingrediënten: - 98,43% suiker; - 1,55% cacao; - 0,02% vanilline.

Motivering voor de indeling: De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 1806, 1806 20 en 1806 20 95.

Laboratoriumonderzoek d.d. 06 maart 2006, aangevraagd onder kenmerk A944.6.034, bekend onder laboratoriumnummer 3681 D 06.

BTI-referentie:
NLRTD-2006-001293.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2012-04-11.

Nationale sleutelwoorden: VOEDSELBEREIDINGEN SUIKER VANILLE CACAO ALS POEDER AANGEBODEN IN VERPAKKINGEN IN ZAKKEN CACAOBEREIDINGEN

Een mengsel in korrelvorm - volgens opgave…

Een mengsel in korrelvorm - volgens opgave - bestaande uit 90% suiker en 10 % cacaopoeder dat gebruikt wordt als bakkerijgrondstof. Het mengsel wordt aangeboden in verpakkingen van 25 kg of meer.

Motivering voor de indeling: Toepassing algemene regel 1, 6, aantekening 1a op hoofdstuk 17 en aantekening 2 op hoofdstuk 18 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, de tekst van de GN codes 1806, 1806 20 en 1806 2095.

BTI-referentie:
NLRTD-2005-002685.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2011-11-30.

Nationale sleutelwoorden: SUIKER CACAO ALS POEDER MENGSELS VOOR DE VOEDSELINDUSTRIE

Een mengsel in korrelvorm - volgens opgave…

Een mengsel in korrelvorm - volgens opgave - bestaande uit 90% suiker en 10 % cacaopoeder dat gebruikt wordt als bakkerijgrondstof. Het mengsel wordt aangeboden in big bags van 1000 kg.

BTI-referentie:
NLRTD-2005-002684.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2011-11-30.

Nationale sleutelwoorden: SUIKER CACAO ALS POEDER MENGSELS VOOR DE VOEDSELINDUSTRIE

Een mengsel van kristalsuiker in korrelvorm…

Een mengsel van kristalsuiker in korrelvorm (98,98%), magere cacaopoeder (1%) en vanilline in poedervorm (0,02%), zijnde een bakkerijgrondstof. Het mengsel wordt aangeboden in verpakkingen van meer dan 2 kg.

Motivering voor de indeling: Indelingsregels 1 en 6, voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, alsmede de tekst van de G.N. codes 1806, 1806 20 en 1806 2095.

BTI-referentie:
NLRTD-2005-002639.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2011-11-27.

Nationale sleutelwoorden: BAKKERSWAREN SUIKER MENGSELS CACAOPOEDER