BREI- EN HAAKWERK AAN HET STUK.

  • 6001000000 80 (9/0) : Poolbrei- en poolhaakwerk (hoogpolige stoffen en lussenstof daaronder begrepen), aan het stuk
  • 6002000000 80 (2/0) : Brei- en haakwerk aan het stuk, met een breedte van niet meer dan 30|cm, bevattende 5|of meer gewichtspercenten elastomeergarens of rubberdraden, ander dan bedoeld bij post|6001
  • 6003000000 80 (5/0) : Brei- en haakwerk aan het stuk, met een breedte van niet meer dan 30|cm, ander dan bedoeld bij de posten|6001|en 6002
  • 6004000000 80 (2/0) : Brei- en haakwerk aan het stuk, met een breedte van meer dan 30|cm, bevatten 5|of meer gewichtspercenten elastomeergarens of rubberdraden, ander dan bedoeld bij post|6001
  • 6005000000 80 (17/0) : Kettingbreiwerk aan het stuk (dat verkregen op de galonneermachine daaronder begrepen), ander dan bedoeld bij de posten|6001|tot en met 6004
  • 6006000000 80 (17/0) : Ander brei- en haakwerk aan het stuk