DIVERSE WERKEN.

 • 9601000000 80 (2/0) : Ivoor, been, schildpad, hoorn, geweien, koraal, paarlemoer en andere stoffen van dierlijke herkomst geschikt om te worden gesneden, bewerkt; werken van deze stoffen (gevormde werken daaronder begrepen)
 • 9602000000 80 (2/3) : Plantaardige of minerale stoffen geschikt om te worden gesneden, bewerkt, alsmede werken van deze stoffen; gevormde of gesneden werken van was, van paraffine, van stearine, van natuurlijke gommen of harsen, van modelleerpasta, alsmede gevormde of gesneden werken, elders genoemd noch elders onder begrepen; bewerkte, niet-geharde gelatine, andere dan die bedoeld bij post 3503, alsmede werken van niet-geharde gelatine
 • 9603000000 80 (8/0) : Bezems en borstels, ook indien zij delen van machines, van toestellen of van voertuigen zijn, met de hand bediende mechanische vegers zonder motor, penselen, kwasten en plumeaus; gerede knotten voor borstelwerk; verfkussens en verfrollen; wissers van rubber of van andere soepele stoffen
 • 9604000000 80: Handzeven en handteemsen
 • 9605000000 80 (0/15) : Reisassortimenten voor de lichaamsverzorging van personen, voor het schoonmaken van schoeisel of van kleding en reisnaaigarnituren
 • 9606000000 80 (6/0) : Knopen en drukknopen; knoopvormen en andere delen van knopen of van drukknopen; knopen in voorwerpsvorm
 • 9607000000 80 (4/0) : Treksluitingen en delen daarvan
 • 9608000000 80 (9/0) : Kogelpennen; vilt- en merkstiften, alsmede andere pennen met poreuze punt; vulpennen; doorschrijfpennen; vulpotloden; penhouders, potloodhouders en dergelijke artikelen; delen (puntbeschermers en klemmen daaronder begrepen) van deze artikelen, andere dan die bedoeld bij post 9609
 • 9609000000 80 (3/0) : Potloden (andere dan die bedoeld bij post 9608), griffels, potloodstiften, pastellen, tekenkool, schrijf- en tekenkrijt, en kleermakerskrijt
 • 9610000000 80 (0/4) : Schrijf- en tekenleien en schrijf- en tekenborden, ook indien omlijst
 • 9611000000 80 (0/3) : Handstempels, zoals datumstempels, zegelstempels, numeroteurs en dergelijke (handetiketteermachines daaronder begrepen); verstelbare handstempels en drukdozen
 • 9612000000 80 (2/0) : Inktlinten voor schrijfmachines en dergelijke inktlinten, geïnkt of op andere wijze geprepareerd voor het maken van afdrukken, ook indien op spoelen of in cassettes; stempelkussens, ook indien geïnkt, met of zonder doos
 • 9613000000 80 (4/0) : Sigarettenaanstekers en andere aanstekers, ook indien mechanisch of elektrisch, alsmede delen daarvan, andere dan vuursteentjes en lonten
 • 9614000000 80 (2/0) : Pijpen (pijpenkoppen daaronder begrepen), sigaren- en sigarettenpijpjes, alsmede delen daarvan
 • 9615000000 80 (4/0) : Kammen, haarklemmen en dergelijke artikelen; haarspelden, krulspelden en dergelijke artikelen, andere dan die bedoeld bij post 8516, alsmede delen daarvan
 • 9616000000 80 (2/0) : Vaporisators voor toiletgebruik, alsmede monturen en montuurkoppen daarvoor; poederdonsjes en dergelijke artikelen voor het aanbrengen van cosmetica
 • 9617000000 80 (0/13) : Thermosflessen en andere gemonteerde isothermische bergingsmiddelen, met vacuümisolatie; delen van deze bergingsmiddelen, andere dan binnenflessen van glas
 • 9618000000 80: Paspoppen, ledenpoppen en dergelijke; automaten en mechanische blikvangers, voor etalages
 • 9619000000 80 (12/0) : Maandverbanden en tampons, luiers en inlegluiers voor baby's en dergelijke artikelen, ongeacht van welk materiaal
 • 9620000000 80 (4/0) : Statieven met één, twee of drie poten, en dergelijke artikelen