ERTSEN, SLAKKEN EN ASSEN.

 • 2601000000 80 (4/0) : IJzererts en concentraten daarvan, geroost ijzerkies (pyrietas) daaronder begrepen
 • 2602000000 80: Mangaanerts en concentraten daarvan, ijzerhoudend mangaanerts en concentraten daarvan met een mangaangehalte van 20|of meer gewichtspercenten, berekend op de droge stof, daaronder begrepen
 • 2603000000 80: Kopererts en concentraten daarvan
 • 2604000000 80: Nikkelerts en concentraten daarvan
 • 2605000000 80: Kobalterts en concentraten daarvan
 • 2606000000 80: Aluminiumerts en concentraten daarvan
 • 2607000000 80: Looderts en concentraten daarvan
 • 2608000000 80 (0/2) : Zinkerts en concentraten daarvan
 • 2609000000 80: Tinerts en concentraten daarvan
 • 2610000000 80: Chroomerts en concentraten daarvan
 • 2611000000 80: Wolfraamerts en concentraten daarvan
 • 2612000000 80 (2/0) : Uranium- of thoriumertsen en concentraten daarvan
 • 2613000000 80 (2/0) : Molybdeenerts en concentraten daarvan
 • 2614000000 80: Titaanerts en concentraten daarvan
 • 2615000000 80 (2/0) : Niobium-, tantaal-, vanadium- of zirkoniumertsen en concentraten daarvan
 • 2616000000 80 (2/0) : Ertsen van edele metalen en concentraten daarvan
 • 2617000000 80 (2/0) : Andere ertsen en concentraten daarvan
 • 2618000000 80: Gegranuleerde hoogovenslakken (slakkenzand) verkregen bij de vervaardiging van ijzer en staal
 • 2619000000 80 (2/0) : Slakken (andere dan gegranuleerde hoogovenslakken), walsschilfers en ander bij de vervaardiging van ijzer en staal verkregen afval
 • 2620000000 80 (12/0) : Slakken, assen en residuen (andere dan die verkregen bij de vervaardiging van ijzer en staal), die metaal, arseen of verbindingen daarvan bevatten
 • 2621000000 80 (2/0) : Andere slakken en andere assen, as van zeewier daaronder begrepen; assen en residuen afkomstig van de verbranding van stedelijk afval