WOL, FIJN HAAR EN GROF HAAR; GARENS EN WEEFSELS VAN PAARDENHAAR (CRIN).

 • 5101000000 80 (7/0) : Wol, niet gekaard en niet gekamd
 • 5102000000 80 (4/0) : Fijn haar en grof haar, niet gekaard en niet gekamd
 • 5103000000 80 (3/0) : Afval van wol, van fijn haar of van grof haar, afval van garen daaronder begrepen doch met uitzondering van rafelwol en van rafelingen van haar
 • 5104000000 80: Rafelwol en rafelingen van fijn haar of van grof haar
 • 5105000000 80 (8/0) : Wol, fijn haar en grof haar, gekaard of gekamd (gekamd vlies daaronder begrepen)
 • 5106000000 80 (2/0) : Kaardgaren van wol, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein
 • 5107000000 80 (2/0) : Kamgaren van wol, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein
 • 5108000000 80 (2/0) : Garens van fijn haar, gekaard of gekamd, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein
 • 5109000000 80 (2/0) : Garens van wol of van fijn haar, opgemaakt voor de verkoop in het klein
 • 5110000000 80: Garens van grof haar of van paardenhaar (crin) (omwoeld paardenhaar daaronder begrepen), ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein
 • 5111000000 80 (6/0) : Weefsels van gekaarde wol of van gekaard fijn haar
 • 5112000000 80 (6/0) : Weefsels van gekamde wol of van gekamd fijn haar
 • 5113000000 80: Weefsels van grof haar of van paardenhaar (crin)