GIETIJZER, IJZER EN STAAL.

 • 7201000000 10: I. BASISPRODUCTEN; PRODUCTEN IN DE VORM VAN KORRELS OF VAN POEDER
 • 7201000000 80 (3/0) : Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen
 • 7202000000 80 (19/0) : Ferrolegeringen
 • 7203000000 80 (2/0) : Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94|gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen
 • 7204000000 80 (9/0) : Resten en afval, van gietijzer, van ijzer of van staal (schroot); afvalingots van ijzer of van staal
 • 7205000000 80 (4/0) : Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal
 • 7206000000 10: II. IJZER EN NIET-GELEGEERD STAAL
 • 7206000000 80 (2/0) : IJzer (ander dan bedoeld bij post|7203) en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen
 • 7207000000 80 (5/0) : Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal
 • 7208000000 80 (17/0) : Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600|mm of meer, warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed
 • 7209000000 80 (11/0) : Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600|mm of meer, koud gewalst, niet geplateerd noch bekleed
 • 7210000000 80 (14/0) : Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600|mm of meer, geplateerd of bekleed
 • 7211000000 80 (8/0) : Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600|mm, niet geplateerd noch bekleed
 • 7212000000 80 (6/0) : Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600|mm, geplateerd of bekleed
 • 7213000000 80 (5/0) : Walsdraad van ijzer of van niet-gelegeerd staal
 • 7214000000 80 (6/0) : Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd
 • 7215000000 80 (3/0) : Andere staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal
 • 7216000000 80 (16/0) : Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal
 • 7217000000 80 (4/0) : Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal
 • 7218000000 10: III. ROESTVRIJ STAAL
 • 7218000000 80 (4/0) : Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabricaten van roestvrij staal
 • 7219000000 80 (17/0) : Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte van 600|mm of meer
 • 7220000000 80 (5/0) : Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte van minder dan 600|mm
 • 7221000000 80 (2/0) : Walsdraad van roestvrij staal
 • 7222000000 80 (6/0) : Staven en profielen van roestvrij staal
 • 7223000000 80 (6/0) : Draad van roestvrij staal
 • 7224000000 10: IV. ANDER GELEGEERD STAAL; HOLLE STAVEN VOOR BORINGEN VAN GELEGEERD OF VAN NIET-GELEGEERD STAAL
 • 7224000000 80 (2/0) : Ander gelegeerd staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabricaten van ander gelegeerd staal
 • 7225000000 80 (10/0) : Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, met een breedte van 600|mm of meer
 • 7226000000 80 (8/0) : Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600|mm
 • 7227000000 80 (3/0) : Walsdraad van ander gelegeerd staal
 • 7228000000 80 (8/0) : Staven en profielen van ander gelegeerd staal; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal
 • 7229000000 80 (2/0) : Draad van ander gelegeerd staal