OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN; ALLERLEI ZADEN, ZAAIGOED EN VRUCHTEN; PLANTEN VOOR INDUSTRIEEL EN VOOR GENEESKUNDIG GEBRUIK; STRO EN VOEDER.

 • 1201000000 80 (2/0) : Sojabonen, ook indien gebroken
 • 1202000000 80 (4/0) : Grondnoten, niet gebrand of op andere wijze door verhitting bereid, ook indien gedopt of gebroken
 • 1203000000 80: Kopra
 • 1204000000 80 (2/0) : Lijnzaad, ook indien gebroken
 • 1205000000 80 (2/0) : Kool- en raapzaad, ook indien gebroken
 • 1206000000 80 (4/0) : Zonnebloempitten, ook indien gebroken
 • 1207000000 80 (12/0) : Andere oliehoudende zaden en vruchten, ook indien gebroken
 • 1208000000 80 (2/0) : Meel van oliehoudende zaden en vruchten, ander dan mosterdmeel
 • 1209000000 80 (12/0) : Zaaigoed, sporen daaronder begrepen
 • 1210000000 80 (2/0) : Hopbellen, vers of gedroogd, ook indien fijngemaakt, gemalen of in pellets; lupuline
 • 1211000000 80 (5/0) : Planten, plantendelen, zaden en vruchten, van de soort hoofdzakelijk gebruikt in de reukwerkindustrie, in de geneeskunde of voor insecten- of parasietenbestrijding of voor dergelijke doeleinden, vers, gekoeld, bevroren of gedroogd, ook indien gesneden, gebroken of in poedervorm
 • 1212000000 80 (9/0) : Sint-jansbrood, zeewier en andere algen, suikerbieten en suikerriet, vers, gekoeld, bevroren of gedroogd, ook indien in poedervorm; vruchtenpitten, ook indien in de steen en andere plantaardige producten (ongebrande cichoreiwortels van de variëteit Cichorium intybus sativum daaronder begrepen) hoofdzakelijk gebruikt voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen
 • 1213000000 80 (2/4) : Stro en kaf van graangewassen, onbewerkt, ook indien gehakt, gemalen, geperst of in pellets
 • 1214000000 80 (2/0) : Koolrapen, voederbieten, voederwortels, hooi, luzerne, klaver, hanenkammetjes (esparcette), mergkool, lupine, wikke en dergelijke voedergewassen, ook indien in pellets