andere / Tarwe en mengkoren / GRANEN.

  • - - - 1001190012 10: durumtarwe van hoge kwaliteit
  • - - - - 1001190012 80: harde tarwe met -een soortelijk gewicht van 80 kg/hl of meer, -niet meer dan 20,0 % korrels die hun glazig uiterlijk hebben verloren, -niet meer dan 10,0 % bestanddelen die geen onberispelijke tarwekorrels zijn, waarvan, niet meer dan 7,0 % gebroken en/of door spontane broei beschadigde korrels, niet meer dan 2,0 % korrels aangetast door voor het graan schadelijk gedierte, niet meer dan 5,0 % gevlekte korrels en/of door fusariose aangetaste korrels en niet meer dan 0,5 % gekiemde korrels, -niet meer dan 1,0 % uitschot (Schwarzbesatz), -een valgetal (Hagberg) van 250 of meer.
  • - - - - 1001190018 80: andere
  • - - - 1001190020 80: durumtarwe van gemiddelde kwaliteit
  • - - - 1001190030 80: durumtarwe van lage kwaliteit

Tarwekorrels van de variëteit Triticum, soort…

tarwe; granen; graanproducten; in korrels

Tarwekorrels van de variëteit Triticum, soort turgidum ssp. Turanicum (een tetraploïde met 28 chromosomen), zogenaamd Khorasan tarwe.

Het betreft een tarwevariëteit die verwant is met harde tarwe, doch waarvan de korrels 2 tot 3 maal groter zijn.

De tarwekorrels zijn niet gepeld of op een andere wijze bewerkt en worden niet gebruikt als zaaigoed.

Datum aanvang geldigheid:
.

Nationale sleutelwoorden: TARWE GRANEN GRAANPRODUCTEN IN KORRELS

Tarwekorrels van de variëteit Triticum, soort…

Tarwekorrels van de variëteit Triticum, soort turgidum ssp. turanicum (een tetraploïde met 28 chromosomen), zogenaamd KAMUT® khorasan tarwe. Het betreft een tarwevariëteit die verwant is met harde tarwe, doch waarvan de korrels 2 tot 3 maal groter zijn.

Datum aanvang geldigheid:
.

Nationale sleutelwoorden: TARWE GRANEN IN KORRELS