WERKEN VAN STEEN, VAN GIPS, VAN CEMENT, VAN ASBEST, VAN MICA EN VAN DERGELIJKE STOFFEN.

 • 6801000000 80 (0/3) : Stenen voor bestrating, alsmede plaveien en trottoirbanden, van natuursteen (andere dan leisteen)
 • 6802000000 80 (10/0) : Werken van steen (andere dan leisteen), bewerkte steen daaronder begrepen, andere dan bedoeld bij post 6801; blokjes en dergelijke artikelen voor mozaïeken, van natuursteen (leisteen daaronder begrepen), ook indien op een drager; korrels, splinters (scherven) en poeder, van natuursteen (leisteen daaronder begrepen), kunstmatig gekleurd
 • 6803000000 80 (2/0) : Werken van leisteen of van samengekit leigruis, bewerkte leisteen daaronder begrepen
 • 6804000000 80 (6/0) : Molenstenen, slijpstenen en dergelijke artikelen, zonder onderstel, om te malen, te vervezelen, te breken, te wetten, te polijsten, te slijpen, te zagen of te snijden, handwetstenen en handpolijststenen, alsmede delen daarvan, van natuursteen, van geagglomereerde natuurlijke of kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen, of van keramiek, ook indien met delen van andere stoffen
 • 6805000000 80 (3/0) : Natuurlijke of kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen in poeder of in korrels, op een drager van textiel, van papier, van karton of van andere stoffen, ook indien in een bepaalde vorm gesneden, genaaid of op andere wijze aaneengezet
 • 6806000000 80 (3/0) : Slakkenwol, steenwol en dergelijke minerale wol; geëxpandeerd vermiculiet, geëxpandeerde klei, slakkenschuim en dergelijke geëxpandeerde minerale producten; mengsels en werken van minerale stoffen voor warmte-isolering, geluiddemping of geluidabsorptie, andere dan de goederen bedoeld bij post 6811 of 6812, dan wel bij hoofdstuk 69
 • 6807000000 80 (2/0) : Werken van asfalt of van dergelijke producten (bijvoorbeeld petroleumbitumen, koolteerpek)
 • 6808000000 80 (0/3) : Panelen, platen, tegels, blokken en dergelijke artikelen, van plantaardige vezels, van stro of van krullen, spanen, zaagsel of ander afval van hout, gebonden met cement, met gips of met andere minerale bindmiddelen
 • 6809000000 80 (4/0) : Werken van gips of van gipspreparaten
 • 6810000000 80 (6/0) : Werken van cement, van beton of van kunststeen, ook indien gewapend
 • 6811000000 80 (5/0) : Werken van asbestcement, van cellulosecement en dergelijke
 • 6812000000 80 (6/0) : Bewerkte asbestvezels; mengsels samengesteld met asbest of met asbest en magnesiumcarbonaat; werken van deze mengsels of van asbest (bijvoorbeeld garens, weefsels, kleding, hoofddeksels, schoeisel, pakking), ook indien gewapend, andere dan bedoeld bij post 6811 of 6813
 • 6813000000 80 (4/0) : Wrijvingsmateriaal (bijvoorbeeld platen, rollen, banden, segmenten, schijven, ringen), niet gemonteerd, voor remmen, voor koppelingen en voor frictiemechanismen, samengesteld met asbest, met andere minerale stoffen of met cellulose, ook indien verbonden met textiel of met andere stoffen
 • 6814000000 80 (2/0) : Bewerkt mica en werken van mica, geagglomereerd of gereconstitueerd mica daaronder begrepen, ook indien op een drager van papier, van karton of van andere stoffen
 • 6815000000 80 (5/0) : Werken van steen of van andere minerale stoffen (koolstofvezels, werken van koolstofvezels en werken van turf daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen