SYNTHETISCHE OF KUNSTMATIGE FILAMENTEN; STRIPPEN EN ARTIKELEN VAN DERGELIJKE VORM, VAN SYNTHETISCHE OF VAN KUNSTMATIGE TEXTIELSTOFFEN.

  • 5401000000 80 (2/0) : Naaigarens van synthetische of van kunstmatige filamenten, ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein
  • 5402000000 80 (27/0) : Synthetische filamentgarens (andere dan naaigarens), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein, synthetische monofilamenten van minder dan 67|decitex daaronder begrepen
  • 5403000000 80 (10/0) : Kunstmatige filamentgarens (andere dan naaigarens), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein, kunstmatige monofilamenten van minder dan 67|decitex daaronder begrepen
  • 5404000000 80 (5/0) : Synthetische monofilamenten van 67|decitex of meer en waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede niet meer bedraagt dan 1|mm; strippen en artikelen van dergelijke vorm (bijvoorbeeld kunststro), van synthetische textielstoffen, waarvan de schijnbare breedte niet meer bedraagt dan 5|mm
  • 5405000000 80: Kunstmatige monofilamenten van 67|decitex of meer en waarvan de grootste diameter van de dwarsdoorsnede niet meer bedraagt dan 1|mm; strippen en artikelen van dergelijke vorm (bijvoorbeeld kunststro), van kunstmatige textielstoffen, waarvan de schijnbare breedte niet meer bedraagt dan 5|mm
  • 5406000000 80 (0/3) : Synthetische of kunstmatige filamentgarens (andere dan naaigarens), opgemaakt voor de verkoop in het klein
  • 5407000000 80 (31/0) : Weefsels van synthetische filamentgarens, weefsels vervaardigd van producten bedoeld bij post|5404|daaronder begrepen
  • 5408000000 80 (11/0) : Weefsels van kunstmatige filamentgarens, weefsels vervaardigd van producten bedoeld bij post|5405|daaronder begrepen