Škatle, zaboji, kasete, vreče in drugi izdelki za pakiranje, iz papirja, kartona, celulozne vate ali koprene iz celuloznih vlaken; kartonažni izdelki, iz papirja ali kartona, ki se uporabljajo v pisarnah, trgovinah ali podobno.

* V skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 692/2014 (UL L 183, str. 9) je prepovedano uvažati v Evropsko unijo blago s poreklom s Krima ali Sevastopola.
Prepoved se ne uporablja za:
(a) izvršitev pogodb do26. septembra 2014, in sicer trgovskih pogodb, sklenjenih pred 25. junijem 2014, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvršitev takšnih pogodb, če je fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki želi izvajati navedeno pogodbo, o dejavnosti ali transakciji vsaj 10 delovnih dni vnaprej obvestil pristojni organ države članice, v kateri ima sedež;
b) blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola, ki je bilo ukrajinskim organom dano na razpolago za pregled, v zvezi s katerim je bila preverjena skladnost s pogoji za podelitev preferencialnega porekla in za katero je bilo izdano potrdilo o poreklu v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 in Uredbo (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ali v skladu s Pridružitvenim sporazumom med EU in Ukrajino.

  • - 4819100000 80: Škatle, zaboji in kasete iz valovitega papirja ali valovitega kartona
  • - 4819200000 80: Zložljive škatle, zaboji in kasete iz nevalovitega papirja ali nevalovitega kartona
  • - 4819300000 80: Vreče in vrečke, ki so široke 40 cm ali več
  • - 4819400000 80: Druge vreče in vrečke, vključno tulci
  • - 4819500000 80: Druga embalaža za pakiranje, vključno z ovitki za gramofonske plošče
  • - 4819600000 80: Kartonažni izdelki iz papirja ali kartona, ki se uporabljajo v pisarnah, trgovinah in podobno