Diagnostični ali laboratorijski reagenti na podlogi (nosilcu); pripravljeni diagnostični ali laboratorijski reagenti na nosilcu ali brez njega, razen tistih iz tarifne številke 3002 ali 3006; certificirani referenčni materiali.

* V skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 692/2014 (UL L 183, str. 9) je prepovedano uvažati v Evropsko unijo blago s poreklom s Krima ali Sevastopola.
Prepoved se ne uporablja za:
(a) izvršitev pogodb do26. septembra 2014, in sicer trgovskih pogodb, sklenjenih pred 25. junijem 2014, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvršitev takšnih pogodb, če je fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki želi izvajati navedeno pogodbo, o dejavnosti ali transakciji vsaj 10 delovnih dni vnaprej obvestil pristojni organ države članice, v kateri ima sedež;
b) blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola, ki je bilo ukrajinskim organom dano na razpolago za pregled, v zvezi s katerim je bila preverjena skladnost s pogoji za podelitev preferencialnega porekla in za katero je bilo izdano potrdilo o poreklu v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 in Uredbo (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ali v skladu s Pridružitvenim sporazumom med EU in Ukrajino.

Izdelek za diagnosticiranje sepse (septicemije)…

Izdelek za diagnosticiranje sepse (septicemije) pri pacientih v obliki hemokulturne stekleničke, v kateri se nahajata reagent in gojišče pod aerobnimi pogoji.

V steklenički s podaljšanim vratom se nahaja posebno gojišče pod aerobnimi pogoji, ki je sestavljeno iz kvasnega ekstrakta, sladkorjev, hemina, tiolov, aminokislin, ip., da se omogoči hitrejša rast aerobnih mikroorganizmov in kemični reagent, ki reagira s CO2, ki ga proizvajajo takšni mikroorganizmi.

Hemokulturna steklenička se uporablja tako, da se pacientu preko vakuumskega sistema odvzame določena količina venske krvi (3 ml), ki se nato vstavi v hemokulturni analizator in se inkubira po predpisanem protokolu 5 do 7 dni oziroma do signala, da so prisotni aerobni mikroorganizmi.

Aerobni mikroorganizmi presnavljajo sestavine gojišča in proizvajajo CO2, ki poveča fluoresciranje kemičnega reagenta, prisotnega na dnu stekleničke, kar zaznava analizator.

Utemeljitev uvrstitve blaga: Splošna pravila 1, 3c in 5b za razlago kombinirane nomenklature; besedilo oznake KN 3822 00 00; pojasnjevalne opombe HS k tarifni številki 3822.

Številka ZTI:
SI2015/0163.
Začetek veljavnosti:
.
Konec veljavnosti:
2021-09-30.

Nacionalne ključne besede: IN VITRO ZA DIAGNOSTIČNO UPORABO ZA LABORATORIJSKE NAMENE V STEKLENIČKAH SESTAVLJENI DIAGNOSTIČNI REAGENTI

Izdelek za diagnosticiranje sepse (septicemije)…

Izdelek za diagnosticiranje sepse (septicemije) pri pacientih v obliki hemokulturne stekleničke, v kateri se nahajata reagent in gojišče pod anaerobnimi pogoji.

V steklenički s podaljšanim vratom se nahaja posebno gojišče pod anaerobnimi pogoji, ki je sestavljeno iz kvasnega ekstrakta, sladkorjev, hemina, tiolov, aminokislin, ip., da se omogoči hitrejša rast anaerobnih mikroorganizmov in kemični reagent, ki reagira s CO2, ki ga proizvajajo takšni mikroorganizmi.

Hemokulturna steklenička se uporablja tako, da se pacientu preko vakuumskega sistema odvzame določena količina venske krvi (8-10 ml), ki se nato vstavi v hemokulturni analizator in se inkubira po predpisanem protokolu 5 do 7 dni oziroma do signala, da so prisotni anaerobni mikroorganizmi.

Anaerobni mikroorganizmi presnavljajo sestavine gojišča in proizvajajo CO2, ki poveča fluoresciranje kemičnega reagenta, prisotnega na dnu stekleničke, kar zaznava analizator.

Številka ZTI:
SI2015/0162.
Začetek veljavnosti:
.
Konec veljavnosti:
2021-09-30.

Nacionalne ključne besede: IN VITRO ZA DIAGNOSTIČNO UPORABO ZA LABORATORIJSKE NAMENE V STEKLENIČKAH SESTAVLJENI DIAGNOSTIČNI REAGENTI

Izdelek za diagnosticiranje sepse (septicemije)…

Izdelek za diagnosticiranje sepse (septicemije) pri pacientih v obliki hemokulturne stekleničke, v kateri se nahajata reagent in gojišče pod aerobnimi pogoji.

V steklenički s podaljšanim vratom se nahaja posebno gojišče pod aerobnimi pogoji, ki je sestavljeno iz kvasnega ekstrakta, sladkorjev, hemina, tiolov, aminokislin, ip., da se omogoči hitrejša rast aerobnih mikroorganizmov in kemični reagent, ki reagira s CO2, ki ga proizvajajo takšni mikroorganizmi.

Hemokulturna steklenička se uporablja tako, da se pacientu preko vakuumskega sistema odvzame določena količina venske krvi (8-10 ml), ki se nato vstavi v hemokulturni analizator in se inkubira po predpisanem protokolu 5 do 7 dni oziroma do signala, da so prisotni aerobni mikroorganizmi.

Aerobni mikroorganizmi presnavljajo sestavine gojišča in proizvajajo CO2, ki poveča fluoresciranje kemičnega reagenta, prisotnega na dnu stekleničke, kar zaznava analizator.

Številka ZTI:
SI2015/0161.
Začetek veljavnosti:
.
Konec veljavnosti:
2021-09-30.

Nacionalne ključne besede: IN VITRO ZA DIAGNOSTIČNO UPORABO ZA LABORATORIJSKE NAMENE V STEKLENIČKAH SESTAVLJENI DIAGNOSTIČNI REAGENTI

Testni lističi za hitro, kvantitativno določanje…

glukoza; v pakiranjih za prodajo na drobno; pripravljen; senzorji;…

Testni lističi za hitro, kvantitativno določanje (oziroma samokontrolo) vrednosti glukoze v krvi oziroma krvnega sladkorja.

Posamezen testni listič vsebuje glukozno oksidazo 21 µg, mediator 139 µg, pufer 5.7 µg in stabilizator 86 µg.

Vrednost glukoze se določi tako, da se testni listič z reagentom vstavi v aparat za merjenje glukoze v krvi (aparat ni priložen), na testni listič pa se da vzorec preiskovane krvi iz katere se naknadno določi vrednost krvnega sladkorja.

Testnim lističem (dolžine 3,5 cm), ki jih je 50 kosov in se nahajajo pakirani v dveh plastičnih škatlicah (2 x po 25 kosov) je priložen specifični podatkovni čip in navodila za uporabo.

Vse skupaj je pakirano v kartonski embalaži.

Utemeljitev uvrstitve blaga: Splošna pravila 1, 3 (b) in 6 za razlago kombinirane nomenklature; besedilo k oznaki KN 3822 00 00; pojasnjevalne opombe HS k tarifni številki 3822.

Številka ZTI:
SI2011/0040.
Začetek veljavnosti:
.
Konec veljavnosti:
2017-04-18.

Nacionalne ključne besede: GLUKOZA V PAKIRANJIH ZA PRODAJO NA DROBNO PRIPRAVLJEN SENZORJI ZA DIAGNOSTIČNO UPORABO REAGENTI SESTAVLJENI DIAGNOSTIČNI REAGENTI

Testni lističi za hitro, kvantitativno določanje…

v pakiranjih za prodajo na drobno; pripravljen; senzorji; za…

Testni lističi za hitro, kvantitativno določanje (oziroma samokontrolo) vrednosti holesterola v krvi.

Posamezen testni listič vsebuje kromogen 0.025 mg, holesterol esterazo 0.8 IU, holesterol oksidazo 0.4 IU in peroksidazo 1.2 IU.

Vrednost holesterola se določi tako, da se testni listič z reagentom vstavi v aparat za merjenje holesterola v krvi (aparat ni priložen), na testni listič pa se da vzorec preiskovane krvi iz katere se naknadno določi vrednost holesterola.

Testnim lističem (dolžine 3,5 cm), ki jih je 25 kosov in se nahajajo v plastični škatlici je priložen specifični podatkovni čip in navodila za uporabo.

Lističi so lahko pakirani tudi po 5 kosov. Vse skupaj je pakirano v kartonski embalaži.

Številka ZTI:
SI2011/0039.
Začetek veljavnosti:
.
Konec veljavnosti:
2017-04-18.

Nacionalne ključne besede: V PAKIRANJIH ZA PRODAJO NA DROBNO PRIPRAVLJEN SENZORJI ZA DIAGNOSTIČNO UPORABO REAGENTI SESTAVLJENI DIAGNOSTIČNI REAGENTI

Testni lističi za hitro, kvantitativno določanje…

v pakiranjih za prodajo na drobno; pripravljen; senzorji; za…

Testni lističi za hitro, kvantitativno določanje (oz. samokontrolo) vrednosti trigliceridov v krvi.

Posamezen testni listič vsebuje lipoprotein ​​lipazo 1.02 IU, glicerol kinazo 0.41 IU, glicerol 3 fosfat-oksidazo 0.31 IU, kromogen 0.017 mg in peroksidazo 1.2 IU.

Vrednost trigliceridov se določi tako, da se testni listič z reagentom vstavi v aparat za merjenje trigliceridov v krvi (aparat ni priložen), na testni listič pa se da vzorec preiskovane krvi iz katere se naknadno določi raven trigliceridov.

Testnim lističem (dolžine 3,5 cm), ki jih je 25 kosov in se nahajajo v plastični škatlici je priložen specifični podatkovni čip in navodila za uporabo.

Lističi so lahko pakirani tudi po 5 kosov. Vse skupaj je pakirano v kartonski embalaži.

Številka ZTI:
SI2011/0038.
Začetek veljavnosti:
.
Konec veljavnosti:
2017-04-18.

Nacionalne ključne besede: V PAKIRANJIH ZA PRODAJO NA DROBNO PRIPRAVLJEN SENZORJI ZA DIAGNOSTIČNO UPORABO REAGENTI SESTAVLJENI DIAGNOSTIČNI REAGENTI

Diagnostični trak za kvalitativno in semi…

Diagnostični trak za kvalitativno in semi kvantitativno določitev glukoze, proteinov, pH vrednosti, urobilinogena, krvi in ketonov v urinu.

Trak je sestavljen iz plastične osnove, na kateri so reakcijska mesta za vsako določitev. Vsako reakcijsko mesto ima kemijske reagente za izvedbo barvnega testa.

Nobena določitev ni na osnovi imunološke reakcije. Rezultate odčitamo s primerjavo na priloženi barvni skali za posamezne določitve.

Diagnostični trakovi so v hermetično zaprti embalaži s priloženim navodilom.

Utemeljitev uvrstitve blaga: Splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature; besedilo k oznaki KN 3822 00 00; pojasnjevalne opombe HS k tarifni številki 3822.

Številka ZTI:
SI2006/0002.
Začetek veljavnosti:
.
Konec veljavnosti:
2012-02-06.

Nacionalne ključne besede: V PAKIRANJIH ZA PRODAJO NA DROBNO PRIPRAVLJEN SESTAVLJENI DIAGNOSTIČNI REAGENTI

Diagnostični trak za kvalitativno in semi…

Diagnostični trak za kvalitativno in semi kvantitativno določitev glukoze in ketonov v urinu.

Trak je sestavljen iz osnove na kateri so reakcijska mesta za vsako določitev. Vsako reakcijsko mesto ima kemijske reagente za izvedbo barvnega testa.

Nobena določitev ni na osnovi imunološke reakcije. Rezultate odčitamo s primerjavo na priloženi barvni skali za posamezne določitve.

Diagnostični trakovi so v hermetično zaprti embalaži s priloženim navodilom.

Številka ZTI:
SI2006/0001.
Začetek veljavnosti:
.
Konec veljavnosti:
2012-02-06.

Nacionalne ključne besede: V PAKIRANJIH ZA PRODAJO NA DROBNO PRIPRAVLJEN SESTAVLJENI DIAGNOSTIČNI REAGENTI

Diagnostični set za odkrivanje prisotnosti…

Diagnostični set za odkrivanje prisotnosti sledov krvi v blatu. Set je sestavljen iz papirnih trakov, premazanih z gvajak smolo, stabiliziranega 6% vodikovega peroksida v razredčenem alkoholu in kartonskih paličic za nanašanje vzorca.

Določitev je na osnovi oksidacije gvajak smole z vodikovim peroksidom do modre barve v prisotnosti hema v hemolobinu iz krvi, ki katalizira reakcijo.

Diagnostični set je v hermetično zaprti embalaži s priloženim navodilom. Set sestavljajo: - 3x50 premazanih papirnih trakov - 3x15 ml stabiliziranega 6% vodikovega peroksida - 300 kosov kartonskih paličic za nanos vzorca - navodilo za uporabo

Številka ZTI:
SI2006/0004.
Začetek veljavnosti:
.
Konec veljavnosti:
2012-02-06.

Nacionalne ključne besede: DIAGNOSTIČNI REAGENTI V PAKIRANJIH ZA PRODAJO NA DROBNO KRI PRIPRAVLJEN

Diagnostični trak za kvalitativno določitev…

Diagnostični trak za kvalitativno določitev bilirubina, urobilinogena, ketonov, askorbinske kisline, glukoze, proteinov, krvi, pH vrednosti, nitritov, levkocitov in specifične gostote v urinu.

Trak je sestavljen iz osnove, na kateri so reakcijska mesta za vsako določitev. Vsako reakcijsko mesto ima kemijske reagente za izvedbo barvnega testa.

Nobena določitev ni na osnovi imunološke reakcije. Rezultate odčitamo s primerjavo na priloženi barvni skali za posamezne določitve.

Diagnostični trakovi so v hermetično zaprti embalaži s priloženim navodilom.

Številka ZTI:
SI2006/0003.
Začetek veljavnosti:
.
Konec veljavnosti:
2012-02-06.

Nacionalne ključne besede: V PAKIRANJIH ZA PRODAJO NA DROBNO PRIPRAVLJEN SESTAVLJENI DIAGNOSTIČNI REAGENTI