BOMBAŽ.

 • 5201000000 80 (2/0) : Bombaž, nemikan ali nečesan
 • 5202000000 80 (4/0) : Bombažni odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)
 • 5203000000 80: Bombaž, mikan ali česan
 • 5204000000 80 (4/0) : Sukanec za šivanje iz bombaža, nepripravljen ali pripravljen za prodajo na drobno
 • 5205000000 80 (28/0) : Bombažna preja (razen sukanca za šivanje), ki vsebuje 85 mas. % ali več bombaža, nepripravljena za prodajo na drobno
 • 5206000000 80 (24/0) : Bombažna preja (razen sukanca za šivanje), ki vsebuje manj kot 85 mas. % bombaža, nepripravljena za prodajo na drobno
 • 5207000000 80 (2/0) : Bombažna preja (razen sukanca za šivanje) pripravljena za prodajo na drobno
 • 5208000000 80 (24/0) : Bombažne tkanine, ki vsebujejo 85 mas. % ali več bombaža, mase do vključno 200 g/m$2
 • 5209000000 80 (21/0) : Bombažne tkanine, ki vsebujejo 85 mas. % ali več bombaža, mase več kot 200 g/m$2
 • 5210000000 80 (16/0) : Bombažne tkanine, ki vsebujejo manj kot 85 mas. % bombaža, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetičnimi vlakni, mase do vključno 200 g/m$2
 • 5211000000 80 (18/0) : Bombažne tkanine, ki vsebujejo manj kot 85 mas. % bombaža, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetičnimi vlakni, mase več kot 200 g/m$2
 • 5212000000 80 (12/0) : Druge bombažne tkanine