Papir, karton, celulozna vata ter koprena iz celuloznih vlaken, premazani, impregnirani, prekriti, površinsko barvani, površinsko okrašeni ali tiskani, v zvitkih ali pravokotnih (vključno kvadratnih) listih, poljubne velikosti, razen izdelkov iz tarifne številke 4803, 4809 ali 4810.

* V skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 692/2014 (UL L 183, str. 9) je prepovedano uvažati v Evropsko unijo blago s poreklom s Krima ali Sevastopola.
Prepoved se ne uporablja za:
(a) izvršitev pogodb do26. septembra 2014, in sicer trgovskih pogodb, sklenjenih pred 25. junijem 2014, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvršitev takšnih pogodb, če je fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki želi izvajati navedeno pogodbo, o dejavnosti ali transakciji vsaj 10 delovnih dni vnaprej obvestil pristojni organ države članice, v kateri ima sedež;
b) blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola, ki je bilo ukrajinskim organom dano na razpolago za pregled, v zvezi s katerim je bila preverjena skladnost s pogoji za podelitev preferencialnega porekla in za katero je bilo izdano potrdilo o poreklu v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 in Uredbo (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ali v skladu s Pridružitvenim sporazumom med EU in Ukrajino.

  • - 4811100000 80: Papir in karton, premazana s katranom ali bitumnom ali asfaltom
  • - 4811410000 10: Gumiran ali lepljiv papir in karton
  • - - 4811410000 80 (2/0) : samolepilna
  • - - 4811490000 80: drugo
  • - 4811510000 10: Papir in karton, premazana, impregnirana ali pokrita s plastičnimi masami (razen lepil)
  • - - 4811510000 80: beljena, z maso več kot 150 g/m$2
  • - - 4811590000 80 (0/1) : drugo
  • - 4811600000 80: Papir in karton, premazana, prekrita ali impregnirana z voskom, parafinskim voskom, stearinom, oljem ali glicerolom
  • - 4811900000 80 (2/1) : Drug papir, karton, celulozna vata ter koprena iz celuloznih vlaken