FARMACEVTSKI IZDELKI.

  • 3001000000 80 (2/0) : Žleze in drugi organi za organoterapevtske namene, sušeni, tudi v prahu; ekstrakti iz žlez in drugih organov ali njihovih izločkov za organoterapevtske namene; heparin in njegove soli; druge človeške ali živalske snovi, pripravljene za terapevtske ali profilaktične namene, ki niso navedene in ne zajete na drugem mestu
  • 3002000000 80 (10/0) : Človeška kri; živalska kri, pripravljena za uporabo v terapevtske, profilaktične ali diagnostične namene; antiserumi in druge frakcije krvi ter imunološki proizvodi, modificirani ali nemodificirani ali dobljeni po biotehničnih postopkih; cepiva, toksini, kulture mikroorganizmov (razen kvasovk) in podobni proizvodi
  • 3003000000 80 (12/0) : Zdravila (razen proizvodov iz tarifne številke 3002, 3005 ali 3006) iz mešanice dveh ali več sestavin, pripravljena za terapevtsko ali profilaktično uporabo, ki pa niso pripravljena v odmerjenih dozah ali v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno
  • 3004000000 80 (14/0) : Zdravila (razen proizvodov iz tarifne številke 3002, 3005 ali 3006), ki sestoje iz pomešanih ali nepomešanih proizvodov za terapevtsko ali profilaktično uporabo, pripravljena v odmerjenih dozah (vključno tistih v obliki za uporabo skozi kožo) ali v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno
  • 3005000000 80 (2/0) : Vata, gaza, obveze in podobni proizvodi (npr. obliži, obkladki), impregnirani, premazani ali prevlečeni s farmacevtskimi snovmi ali pripravljeni v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno, za medicinske, kirurške, zobarske ali veterinarske namene
  • 3006000000 80 (10/0) : Farmacevtsko blago, navedeno v opombi 4 k temu poglavju