za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano.

Degumirano olje oljne repice z nizko vsebnostjo…

Degumirano olje oljne repice z nizko vsebnostjo eručne kisline, pridobljeno z vročim stiskanjem semen, filtriranjem s pomočjo mehanske sile in degumacijo, v obliki rumene bistre oljne tekočine.

Vsebnost eručne kisline: manj kot 2 mas.%. Uporablja se za proizvodnjo biodizla. Uvrstitev pod to tarifno podštevilko je pogojena z izpolnjevanjem pogojev iz ustreznih določb Skupnosti (glej člene od 291 do 300 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93, (UL L 253, 11.10.1993, str. 1) in naknadne spremembe).

Utemeljitev uvrstitve blaga: Splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, besedilo k oznakam KN 1514, 1514 19, 1514 19 10 ; opomba 1. k tarifnim podštevilkam k poglavju 15; dodatna opomba 1.(a) k poglavju 15; HS pojasnjevalna opomba k tarifni številki 1514 tč. (A).

Številka ZTI:
SI2005/0188.
Začetek veljavnosti:
.
Konec veljavnosti:
2012-01-26.

Nacionalne ključne besede: RASTLINSKA OLJA OLJE IZ OLJNE REPICE