VATA, KLOBUČEVINA IN NETKAN TEKSTIL; SPECIALNE PREJE; DVONITNE VRVI, VRVJE, MOTVOZI, KONOPCI IN KABLI TER IZ NJIH IZDELANI PROIZVODI.

  • 5601000000 80 (5/0) : Vata iz tekstilnih materialov in izdelki iz vate; tekstilna vlakna, dolga do vključno 5 mm (kosmiči); tekstilni prah in nopki - vlaknati vozlički
  • 5602000000 80 (5/0) : Klobučevina, vključno z impregnirano, prevlečeno, prekrito ali laminirano
  • 5603000000 80 (10/0) : Netkan tekstil, vključno impregniran, prevlečen, prekrit ali laminiran
  • 5604000000 80 (2/0) : Gumijasta nit in kord, prekrita s tekstilnim materialom; tekstilna preja, trakovi in podobno iz tarifne številke 5404 ali 5405, impregnirani, prevlečeni, prekriti, obloženi z gumo ali plastično maso
  • 5605000000 80: Metalizirana preja, vključno z ovito prejo, ki je sestavljena iz tekstilne preje, trakov ali podobnih oblik iz tarifne številke 5404 ali 5405, kombiniranih s kovino v obliki niti, trakov ali prahu ali prevlečenih s kovino
  • 5606000000 80 (4/0) : Ovita preja, trakovi in podobne oblike iz tarifne številke 5404 ali 5405 (razen proizvodov iz tarifne številke 5605 in ovite preje iz konjske žime); ženiljska preja (vključno kosmičena ženiljska preja); efektno vozličasta preja
  • 5607000000 80 (8/0) : Vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, vključno prepletene ali vpletene, impregnirane, prevlečene, prekrite, obložene z gumo ali plastično maso
  • 5608000000 80 (4/0) : Vozlani mrežasti izdelki iz vrvi, vrvja, motvozov ali konopcev; zgotovljene ribiške mreže in druge zgotovljene mreže iz tekstilnega materiala
  • 5609000000 80: Izdelki iz preje, trakov in podobnega iz tarifne številke 5404 ali 5405, vrvi, vrvja, motvozov, konopcev in kablov, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu