MESO IN UŽITNI KLAVNIČNI PROIZVODI.

  • 0201000000 80 (3/0) : Meso, goveje, sveže ali ohlajeno
  • 0202000000 80 (3/0) : Meso, goveje, zamrznjeno
  • 0203000000 80 (8/0) : Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
  • 0204000000 80 (11/0) : Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
  • 0205000000 80 (2/0) : Meso konj, oslov, mul ali mezgov, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
  • 0206000000 80 (11/0) : Užitni klavnični proizvodi goved, prašičev, ovc, koz, konj, oslov, mul ali mezgov, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni
  • 0207000000 80 (23/0) : Meso in užitni klavnični proizvodi perutnine iz tarifne številke|0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
  • 0208000000 80 (6/0) : Drugo meso in užitni klavnični proizvodi, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
  • 0209000000 80 (2/0) : Svinjska maščoba brez pustega mesa in perutninska maščoba, netopljena ali kako drugače ekstrahirana, sveža, ohlajena, zamrznjena, nasoljena, v slanici, sušena ali dimljena
  • 0210000000 80 (10/0) : Meso in užitni klavnični proizvodi, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih proizvodov