MINERALNA GORIVA, MINERALNA OLJA IN PROIZVODI NJIHOVE DESTILACIJE; BITUMINOZNE SNOVI; MINERALNI VOSKI.

 • 2701000000 80 (5/0) : Črni premog; briketi, ovali in podobna trdna goriva iz črnega premoga
 • 2702000000 80 (2/0) : Rjavi premog (lignit), aglomeriran ali neaglomeriran, razen gagata
 • 2703000000 80: Šota (vključno šotna slama), neaglomerirana ali aglomerirana
 • 2704000000 80 (3/0) : Koks in polkoks iz črnega premoga, rjavega premoga (lignite) ali šote, neaglomeriran ali aglomeriran; retortno oglje
 • 2705000000 80: Plin iz črnega premoga, vodni plin, generatorski plin in podobni plini, razen naftnih plinov in drugih plinastih ogljikovodikov
 • 2706000000 80: Katran, dobljen z destilacijo črnega premoga, rjavega premoga (lignita) ali šote in drugi mineralni katrani, dehidrirani ali ne, ali deloma destilirani ali ne, vključno rekonstituirani katrani
 • 2707000000 80 (8/0) : Olja in drugi proizvodi, dobljeni z destilacijo katrana iz črnega premoga pri visoki temperaturi; podobni proizvodi, pri katerih masa aromatskih sestavin presega maso nearomatskih sestavin
 • 2708000000 80 (2/0) : Smola in smolni koks, dobljena iz katrana črnega premoga ali iz drugih mineralnih katranov
 • 2709000000 80 (2/0) : Nafta in olja, dobljeni iz bituminoznih mineralov, surova
 • 2710000000 80 (7/0) : Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov, razen surovih; proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo 70 mas. % ali več olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne sestavine teh proizvodov; odpadna olja
 • 2711000000 80 (9/0) : Naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki
 • 2712000000 80 (3/0) : Vazelin; parafinski vosek, mikrokristalni vosek iz nafte, stiskani parafini, ozokerit, vosek iz rjavega premoga ali lignita, vosek iz šote, drugi mineralni voski in podobni proizvodi, dobljeni s sintezo ali drugimi postopki, pobarvani ali nepobarvani
 • 2713000000 80 (5/0) : Naftni koks, bitumen in drugi ostanki iz nafte ali olj iz bituminoznih mineralov
 • 2714000000 80 (2/0) : Bitumen in asfalt, naravni; bituminozni ali oljni skrilavci in katranski pesek; asfaltiti in asfaltne kamnine
 • 2715000000 80: Bitumenske mešanice na osnovi naravnega asfalta, naravnega bitumna, bitumna iz nafte, mineralnega katrana ali mineralne katranske smole (npr.: bituminozni kit, "cutback")
 • 2716000000 80: Električna energija