NARAVNO IN UMETNO KRZNO; KRZNENI IZDELKI.

* V skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 692/2014 (UL L 183, str. 9) je prepovedano uvažati v Evropsko unijo blago s poreklom s Krima ali Sevastopola.
Prepoved se ne uporablja za:
(a) izvršitev pogodb do26. septembra 2014, in sicer trgovskih pogodb, sklenjenih pred 25. junijem 2014, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvršitev takšnih pogodb, če je fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki želi izvajati navedeno pogodbo, o dejavnosti ali transakciji vsaj 10 delovnih dni vnaprej obvestil pristojni organ države članice, v kateri ima sedež;
b) blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola, ki je bilo ukrajinskim organom dano na razpolago za pregled, v zvezi s katerim je bila preverjena skladnost s pogoji za podelitev preferencialnega porekla in za katero je bilo izdano potrdilo o poreklu v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 in Uredbo (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ali v skladu s Pridružitvenim sporazumom med EU in Ukrajino.

  • 4301000000 80 (5/0) : Surovo nestrojeno krzno (vključno z glavami, repi, tacami in drugimi kosi ali odrezki, primernimi za krznarsko rabo), razen surovih kož, ki se uvrščajo pod tarifno številko 4101, 4102 ali 4103
  • 4302000000 80 (5/0) : Strojeno ali obdelano krzno (vključno z glavami, repi, tacami ali drugimi kosi ali odrezki), nesestavljeno ali sestavljeno (z dodajanjem drugih materialov ali brez dodajanja), razen tistega, ki se uvršča pod tarifno številko 4303
  • 4303000000 80 (2/0) : Oblačila, oblačilni dodatki in drugi krzneni izdelki
  • 4304000000 80: Umetno krzno in proizvodi iz umetnega krzna