PLETENI ALI KVAČKANI MATERIALI.

  • 6001000000 80 (9/0) : Lasasti materiali, vključno dolgolasasti in materiali z zankasto površino, pleteni ali kvačkani
  • 6002000000 80 (2/0) : Pleteni ali kvačkani materiali, široki do vključno 30|cm, ki vsebujejo 5|mas.|% ali več elastomerne preje ali gumijaste niti, razen tistih iz tarifne številke|6001
  • 6003000000 80 (5/0) : Pleteni ali kvačkani materiali, široki do vključno 30|cm razen tistih iz tarifnih številk|6001|ali 6002
  • 6004000000 80 (2/0) : Pleteni ali kvačkani materiali, široki več kot 30|cm, ki vsebujejo 5|mas.|% ali več elastomerne preje ali gumijaste niti, razen tistih iz tarifne številke|6001
  • 6005000000 80 (17/0) : Materiali, pleteni po osnovi (vključno z materiali, dobljenimi z "galloon" pletilnimi stroji), razen tistih iz tarifnih številk|6001|do 6004
  • 6006000000 80 (17/0) : Drugi pleteni ali kvačkani materiali