PLUTA IN PLUTASTI IZDELKI.

* V skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 692/2014 (UL L 183, str. 9) je prepovedano uvažati v Evropsko unijo blago s poreklom s Krima ali Sevastopola.
Prepoved se ne uporablja za:
(a) izvršitev pogodb do26. septembra 2014, in sicer trgovskih pogodb, sklenjenih pred 25. junijem 2014, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvršitev takšnih pogodb, če je fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki želi izvajati navedeno pogodbo, o dejavnosti ali transakciji vsaj 10 delovnih dni vnaprej obvestil pristojni organ države članice, v kateri ima sedež;
b) blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola, ki je bilo ukrajinskim organom dano na razpolago za pregled, v zvezi s katerim je bila preverjena skladnost s pogoji za podelitev preferencialnega porekla in za katero je bilo izdano potrdilo o poreklu v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 in Uredbo (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ali v skladu s Pridružitvenim sporazumom med EU in Ukrajino.

  • 4501000000 80 (2/0) : Pluta, naravna, surova ali enostavno obdelana; odpadki plute; zdrobljena, drobljena ali zmleta pluta
  • 4502000000 80: Pluta, naravna, z odstranjeno skorjo ali grobo štirikotno tesana ali v obliki pravokotnih blokov, plošč, listov ali trakov (vključno z nedokončanimi izdelki (blanks) z ostrimi robovi, za čepe in zamaške)
  • 4503000000 80 (2/0) : Izdelki iz naravne plute
  • 4504000000 80 (2/0) : Aglomerirana pluta (z vezivi ali brez njih) in izdelki iz aglomerirane plute