MILA, ORGANSKA POVRŠINSKO AKTIVNA SREDSTVA, PRALNI PREPARATI, MAZALNI PREPARATI, UMETNI VOSKI, PRIPRAVLJENI VOSKI, PREPARATI ZA LOŠČENJE ALI ČIŠČENJE, SVEČE IN PODOBNI PROIZVODI, PASTE ZA MODELIRANJE IN "ZOBARSKI VOSKI" TER ZOBARSKI PREPARATI NA OSNOVI MAVCA.

* V skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 692/2014 (UL L 183, str. 9) je prepovedano uvažati v Evropsko unijo blago s poreklom s Krima ali Sevastopola.
Prepoved se ne uporablja za:
(a) izvršitev pogodb do26. septembra 2014, in sicer trgovskih pogodb, sklenjenih pred 25. junijem 2014, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvršitev takšnih pogodb, če je fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki želi izvajati navedeno pogodbo, o dejavnosti ali transakciji vsaj 10 delovnih dni vnaprej obvestil pristojni organ države članice, v kateri ima sedež;
b) blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola, ki je bilo ukrajinskim organom dano na razpolago za pregled, v zvezi s katerim je bila preverjena skladnost s pogoji za podelitev preferencialnega porekla in za katero je bilo izdano potrdilo o poreklu v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 in Uredbo (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ali v skladu s Pridružitvenim sporazumom med EU in Ukrajino.

  • 3401000000 80 (5/0) : Milo; organski površinsko aktivni proizvodi in preparati, ki se uporabljajo kot milo, v obliki paličic, kolutov, litih ali oblikovanih kosov, ki vsebujejo milo ali ne; organski površinsko aktivni proizvodi in preparati za umivanje kože, v obliki tekočine ali kreme, pakirani v embalaži za prodajo na drobno, ki vsebujejo milo ali ne; papir, vata, polst in netkan tekstil, impregnirani ali premazani z milom ali detergentom
  • 3402000000 80 (7/0) : Organske površinsko aktivne snovi (razen mil); površinsko aktivni preparati, preparati za pranje (vključno pomožni preparati za pranje) in preparati za čiščenje, ki vsebujejo milo ali ne, razen tistih iz tarifne številke 3401
  • 3403000000 80 (6/0) : Mazalni preparati (vključno rezalna olja, preparati za popuščanje vijakov in matic, preparati zoper rjo in korozijo ter preparati za ločevanje kalupov na osnovi mazalnih sredstev) ter preparati, ki se uporabljajo za pooljitev in maščenje tekstilnih materialov, usnja, krzna ali drugih materialov, toda brez preparatov, ki kot osnovne sestavine vsebujejo 70 mas. % ali več olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov
  • 3404000000 80 (2/0) : Umetni voski in pripravljeni voski
  • 3405000000 80 (5/0) : Loščila in kreme za obutev, pohištvo, tla, karoserije, steklo ali kovine, paste in praški za čiščenje in podobni preparati (ne glede na to, ali so v obliki papirja, vate, polsti, netkanega tekstila, celičastih materialov, iz plastike ali gume, impregnirani ali premazani s takimi preparati), razen voskov iz tarifne številke 3404
  • 3406000000 80 (0/1) : Sveče, vseh vrst in podobni izdelki
  • 3407000000 80: Mase za modeliranje, vključno mase pripravljene za otroško igro; ti. "zobarski voski" ali "zmesi za zobne odtise" v kompletih, pakiranjih za prodajo na drobno, v ploščicah, podkvicah, paličicah in podobno; drugi preparati, ki se uporabljajo v zobarstvu, na osnovi mavca (žganega mavca ali kalcijevega sulfata)