RAZNI KEMIJSKI PROIZVODI.

* V skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 692/2014 (UL L 183, str. 9) je prepovedano uvažati v Evropsko unijo blago s poreklom s Krima ali Sevastopola.
Prepoved se ne uporablja za:
(a) izvršitev pogodb do26. septembra 2014, in sicer trgovskih pogodb, sklenjenih pred 25. junijem 2014, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvršitev takšnih pogodb, če je fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki želi izvajati navedeno pogodbo, o dejavnosti ali transakciji vsaj 10 delovnih dni vnaprej obvestil pristojni organ države članice, v kateri ima sedež;
b) blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola, ki je bilo ukrajinskim organom dano na razpolago za pregled, v zvezi s katerim je bila preverjena skladnost s pogoji za podelitev preferencialnega porekla in za katero je bilo izdano potrdilo o poreklu v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 in Uredbo (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ali v skladu s Pridružitvenim sporazumom med EU in Ukrajino.

 • 3801000000 80 (4/0) : Umetni grafit, koloidni ali polkoloidni grafit; preparati na osnovi grafita ali drugih vrst ogljika v obliki paste, blokov, plošč in drugih polizdelkov
 • 3802000000 80 (2/0) : Aktivno oglje; aktivirani naravni mineralni proizvodi; živalsko oglje, vključno rabljeno živalsko oglje
 • 3803000000 80 (2/0) : Talovo olje, surovo ali rafinirano
 • 3804000000 80 (2/0) : Lužnice iz proizvodnje lesne celuloze, nekoncentrirane ali koncentrirane, razsladkane ali kemično obdelane, vključno z lignin sulfonati, toda brez talovega olja iz tarifne številke 3803
 • 3805000000 80 (2/0) : Smolni, lesni ali sulfatni terpentin ter druga terpentinova olja, dobljena z destilacijo ali po drugačnem postopku iz lesa iglavcev; surovi dipenten; sulfitni terpentin in drugi surovi paracimeni; borovo olje, ki vsebuje alfa-terpineol kot glavno sestavino
 • 3806000000 80 (4/0) : Kolofonija in druge smolne kisline ter njihovi derivati; kolofonijski špirit in kolofonijska olja; staljene smole
 • 3807000000 80 (2/0) : Lesni katran; olja iz lesnega katrana; lesni kreozot; lesna nafta; rastlinska smola; pivovarska smola in podobni preparati na osnovi kolofonije, smolnih kislin ali rastlinskih smol
 • 3808000000 80 (13/0) : Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva zoper klitje, sredstva za urejanje rasti rastlin, dezinfektanti in podobni proizvodi, pripravljeni v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno ali kot preparati ali proizvodi (npr.: žveplani trakovi, stenji, sveče in muholovke)
 • 3809000000 80 (5/0) : Sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za pospeševanje barvanja in fiksiranje barvil ter drugi proizvodi (npr.: sredstva za apreturo in jedkanje), ki se uporabljajo v tekstilni, papirni, usnjarski in podobnih industrijah, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu
 • 3810000000 80 (2/0) : Preparati za dekapiranje kovinskih površin; talila in drugi pomožni preparati za mehko spajkanje in trdo spajkanje ali varjenje; praški in paste za spajkanje in varjenje, ki so sestavljeni iz kovin in drugih materialov; preparati, ki se uporabljajo kot jedra ali obloge za elektrode ali varilne palice
 • 3811000000 80 (7/0) : Preparati proti klenkanju, antioksidanti, preparati za preprečevanje kopičenja smole, za zboljšanje viskoznosti, preparati za preprečevanje korozije in drugi pripravljeni dodatki, za mineralna olja (vključno bencin) ali za druge tekočine, ki se uporabljajo v iste namene kot mineralna olja
 • 3812000000 80 (5/0) : Pripravljeni pospeševalci vulkanizacije, sestavljeni plastifikatorji za gumo in plastične mase, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, antioksidanti (protioksidacijski preparati) in drugi sestavljeni stabilizatorji za gumo ali plastične mase
 • 3813000000 80 (2/0) : Preparati in polnila za aparate za gašenje požara; napolnjene granate za gašenje požara
 • 3814000000 80 (2/0) : Sestavljena organska topila in razredčila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; pripravljena sredstva za odstranjevanje premazov ali lakov
 • 3815000000 80 (5/0) : Pobudniki reakcije, pospeševalci reakcije in katalitični preparati, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu
 • 3816000000 80: Ognjevarni cementi, ognjevarne malte, ognjevarni betoni in podobne ognjevarne mase, razen proizvodov iz tarifne številke 3801
 • 3817000000 80 (2/0) : Mešani alkilbenzeni in mešani alkilnaftaleni, razen tistih iz tarifne številke 2707 ali 2902
 • 3818000000 80 (2/0) : Kemični elementi, dopirani za uporabo v elektroniki, v obliki kolutov, ploščic ali v podobnih oblikah; kemične spojine, dopirane za uporabo v elektroniki
 • 3819000000 80 (3/0) : Tekočine za hidravlične zavore in druge pripravljene tekočine za hidravlični prenos, ki ne vsebujejo ali vsebujejo pod 70 mas. % naftnega olja ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov
 • 3820000000 80 (4/0) : Preparati zoper zmrzovanje in pripravljene tekočine za odtajanje
 • 3821000000 80 (0/1) : Pripravljene podlage za razvoj ali vzdrževanje mikroorganizmov (vključno z virusi in podobnimi organizmi) ali rastlinskih, človeških ali živalskih celic
 • 3822000000 80 (0/10) : Diagnostični ali laboratorijski reagenti na podlogi (nosilcu); pripravljeni diagnostični ali laboratorijski reagenti na nosilcu ali brez njega, razen tistih iz tarifne številke 3002 ali 3006; certificirani referenčni materiali
 • 3823000000 80 (6/0) : Industrijske maščobne monokarboksilne kisline; kislinska olja iz rafinacije; industrijski maščobni alkoholi
 • 3824000000 80 (27/0) : Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele in livarska jedra; kemijski proizvodi in preparati kemijske industrije ali sorodnih industrij (vključno tudi tisti, ki so sestavljeni iz mešanic naravnih proizvodov), ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu
 • 3825000000 80 (11/0) : Ostanki iz proizvodnje kemijske industrije ali sorodnih industrij, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; komunalni odpadki; kanalizacijsko blato; drugi odpadki navedeni v opombi 6 k temu poglavju
 • 3826000000 80 (2/0) : Biodizel in njegove zmesi, ki ne vsebujejo ali vsebujejo manj kot 70 mas. % olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov