ZA ELEKTRIČNE TOKOKROGE.

ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРИГИ 1 PRO ELEKTRICKÉ OBVODY 38 TIL ELEKTRISKE KREDSLØB 1 FÜR STROMKREISE 14 FOR ELECTRICAL CIRCUITS 35 SÄHKÖPIIREJÄ VARTEN 5 POUR CIRCUIT ÉLECTRIQUE 32 ELEKTROMOS ÁRAMKÖRÖKHÖZ 18 PER CIRCUITI ELETTRICI 1 ELEKTROS GRANDYNAMS 1 ELEKTRISKĀM ĶĒDĒM 24 VOOR ELEKTRISCHE CIRCUITS 36 DLA OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH 135 PENTRU CIRCUIT ELECTRIC 1 NA ELEKTRICKÉ OBVODY 15 FÖR ELEKTRISKA KRETSAR 2

Izdelek je visokofrekvenčni "balun"…

Izdelek je visokofrekvenčni "balun" izdelan s tehnologijo večplastnega tiskanega vezja na keramični podlagi, izdelani po LTCC tehnologiji.

To je električni element namenjen impedančni prilagoditvi visokofrekvenčnih vezij in deluje na frekvenci, na katerih deluje povezava "bluetooth".

Izdelek vsebuje induktivnosti in kapacitivnosti in nima polprevodniških elementov. Dimenzije izdelka so 2 x 1,25 x 0,7 mm.

Nomenklaturna oznaka:
Nomenklaturna oznaka.
Začetek veljavnosti:
.

Nacionalne ključne besede: TISKANA VEZJA ELEKTRIČEN IZ KERAMIKE VEČPLASTEN ZA ELEKTRIČNE TOKOKROGE

Izdelek, odklopna naprava, ima funkcijo varovalke…

električen; za električne tokokroge; varovalke; odvodniki prenapetosti

Izdelek, odklopna naprava, ima funkcijo varovalke in je namenjen prekinitvi električnega tokokroga ob preobremenitvi odvodnika prenapetosti.

Deluje v omrežjih nad 1000 V. Odklopna naprava je vezana zaporedno z odvodnikom prenapetosti. Odvodnik prenapetosti ščiti omrežje pred prenapetostmi.

Ko odvodnik deluje in se pri tem uniči, odklopna naprava prekine ozemljitven vodnik in prekine električni tokokrog.

Odklopna naprava se pri tem uniči.

Nomenklaturna oznaka:
Nomenklaturna oznaka.
Začetek veljavnosti:
.

Nacionalne ključne besede: ELEKTRIČEN ZA ELEKTRIČNE TOKOKROGE VAROVALKE ODVODNIKI PRENAPETOSTI