URE IN NJIHOVI DELI.

 • 9101000000 80 (9/0) : Ročne, žepne in druge osebne ure, vključno štoparice, z ohišjem, ki je v celoti iz plemenite kovine ali kovine, platirane s plemenito kovino
 • 9102000000 80 (10/0) : Ročne, žepne in druge osebne ure, vključno štoparice, razen tistih iz tarifne številke|9101
 • 9103000000 80 (2/0) : Ure z mehanizmom za osebne ure, razen ur iz tarifne številke|9104
 • 9104000000 80 (2/0) : Ure za instrumentne plošče in ure podobnega tipa za vozila, zrakoplove, vesoljska vozila ali plovila
 • 9105000000 80 (9/0) : Druge ure
 • 9106000000 80 (2/0) : Aparati za kontrolo in merjenje časa, z urnim mehanizmom ali sinhronskim motorjem (ki npr. registrirajo samo čas ali čas in datum)
 • 9107000000 80 (2/0) : Časovna prekinjala z urnim mehanizmom ali sinhronskim motorjem
 • 9108000000 80 (6/0) : Mehanizmi za osebne ure, kompletni in sestavljeni
 • 9109000000 80 (2/0) : Drugi urni mehanizmi, kompletni in sestavljeni
 • 9110000000 80 (5/0) : Kompletni urni mehanizmi (za osebne ali druge ure), nesestavljeni ali delno sestavljeni (mehanizmi v kompletih); nekompletni urni mehanizmi (za osebne ali druge ure), sestavljeni, grobi urni mehanizmi za osebne ali druge ure
 • 9111000000 80 (4/0) : Ohišja za osebne ure in deli ohišij
 • 9112000000 80 (2/0) : Ohišja za hišne, pisarniške in podobne ure in ohišja podobne vrste za druge proizvode iz tega poglavja, deli ohišij
 • 9113000000 80 (3/0) : Jermenčki in zapestnice za ročne ure in deli za jermenčke in zapestnice
 • 9114000000 80 (4/0) : Drugi deli ur