Drug nepremazan papir in karton, v zvitkih ali listih, dalje neobdelan, razen obdelav, ki so navedene v opombi 3 tega poglavja.

* V skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 692/2014 (UL L 183, str. 9) je prepovedano uvažati v Evropsko unijo blago s poreklom s Krima ali Sevastopola.
Prepoved se ne uporablja za:
(a) izvršitev pogodb do26. septembra 2014, in sicer trgovskih pogodb, sklenjenih pred 25. junijem 2014, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvršitev takšnih pogodb, če je fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki želi izvajati navedeno pogodbo, o dejavnosti ali transakciji vsaj 10 delovnih dni vnaprej obvestil pristojni organ države članice, v kateri ima sedež;
b) blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola, ki je bilo ukrajinskim organom dano na razpolago za pregled, v zvezi s katerim je bila preverjena skladnost s pogoji za podelitev preferencialnega porekla in za katero je bilo izdano potrdilo o poreklu v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 in Uredbo (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ali v skladu s Pridružitvenim sporazumom med EU in Ukrajino.

 • - 4805110000 10: Papir za valovit sloj (fluting)
 • - - 4805110000 80: papir iz polkemične celuloze za valovit sloj (fluting)
 • - - 4805120000 80: papir iz slame za valovit sloj (fluting)
 • - - 4805190000 80 (2/0) : drugo
 • - 4805240000 10: Testliner (reciklirana podložna lepenka)
 • - - 4805240000 80: z maso 150 g/m$2 ali manj
 • - - 4805250000 80: z maso več kot 150 g/m$2
 • - 4805300000 80 (0/1) : Sulfitni ovojni papir
 • - 4805400000 80: Filtrirni papir in karton
 • - 4805500000 80: Klobučni papir in klobučni karton
 • - 4805910000 10: Drug
 • - - 4805910000 80: z maso 150 g/m$2 ali manj
 • - - 4805920000 80 (0/2) : z maso več kot 150 g/m$2, vendar manj kot 225 g/m$2
 • - - 4805930000 80 (2/0) : z maso 225 g/m$2 ali več